Ellen G. White

Ellen Gould White = USAs kvindelige Profet ???

 ELLEN G. WHITE  ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

 

Profetier = af = Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesu andet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud.

<KMKOS 256/2> Den store forfører siger: "Vi skal specielt holde øje med dem der henleder befolkningens opmærksomhed på Herrens sande sabbat. De vil få mange til at se Guds lovs gyldighed og det samme lys som åbenbarer den sande sabbat vil også åbenbare Kristus som mellemmand og ypperstepræst i den himmelske helligdom, og give menneskene en forståelse af det arbejde der udføres der for deres frelse. Hold menneskene i mørke indtil arbejdet er færdig, så har vi vundet ikke blot verdenen men også kirkerne. Sabbatten er det store spørgsmål, der afgør menneskenes skæbne.

<KMKOS 256/3> Den sabbat, som vi har indstiftet skal ophøjes. De forskellige kirkesamfund og verden har antaget den, så nu gælder det om at få kirken til at forene sig med verden for at håndhæve den. Satan vil arbejde med tegn og undere for at gøre menneskene blinde for sandheden, og lede dem til at lægge fornuften og gudsfrygten til side, og at antage traditioner og verdslige skikke i stedet.

<KMKOS 256/4> Jeg vil, siger Satan, påvirke populære præster så de får deres tilhørere til at vende sig bort fra Guds bud. Det der i Skriften er omtalt som frihedens perfekte lov, vil jeg gøre til et tungt åg. Befolkningen antager præsternes udlægning af skriften, i stedet for selv at studere det, derfor kan jeg ved at arbejde gennem præsterne kontrollere menneskenes vilje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE