Lidt Historisk Viden

LIDT HISTORISK VIDEN

www.Nationaldemokraten.dk

 www.wikipedia.net      www.Google.dk  

 www.DenKorteAvis.dk

www.spydet.blogspot.com


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

Pictorial Tribute to Robert E .Lee - YouTube

Robert Edward Lee  ( 1807 - 1870 ) 

 LIDT HISTORISKE KENDSGERNINGER   

Robert E. Lee - Wikipedia, den frie encyklopædi


 Ulysses S. Grant - Wikipedia, den frie encyklopædi

 1822 - 1885

 
 

 HVAD HAR VÆRET FORMÅLET MED DISSE KRIGE ???

 

Hvor mange revolutioner = har der været på jordkloden fra den 1. maj år 1776 til år 2013 ???  Er det mest = kristne = der er døde under disse revolutioner og krige = der foregik imellem år 1776 og op til i dag = hvor årstallet er 2013 ???

Jeg kan huske følgende revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

 Den Spanske Revolution                1825 = cirka

 Den Polske Revolution                   1831 = cirka

 Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

For mig som Kristen = så kan det være interessant at vide = hvor mange Kristne = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ??? Dertil kommer = 

1. Verdenskrig

620,000 soldiers died in = the American Civil War = and a large number of civilians. Now the question = I do not know the answer. How many of the dead Americans were Christians =

 Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

620.000 Soldater døde i den = Amerikanske Borgerkrig = og et stort antal civile. Nu er spørgsmålet = jeg ikke kender svaret på. Hvor mange af de døde amerikanere var = Kristne ???

 2. Verdenskrig  = er der et mønster = hvad kæmper soldaterne for ???

 Hvor mange Kristne er døde = fra den 1. maj 1776 til 1. maj 2013 ???

 Hvor mange Kristne er døde i andre Krige = i det samme tidsrum ???

Kan det undgåes = at kristne myrder andre kristne = i kommende krige ???

Can it be avoided = Christians kill other Christians = in future wars ???


 Romerriget - YouTube  

 


 

Dynasties: The Holy Roman Empire (part1/5) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=h0tLOQUq7T4
09/06/2009 - Uploadet af 1andonlyhistorylover
Dynasties: The Holy Roman Empire. ... The Holy Roman Empire existed as more than just an anime ...
 

Flere videoer for the roman empire and the holy roman empire »

 

 

All Roads Lead to Rome - YouTube

All Roads Lead To Rome! Protestant Evangelical Traitors! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6Gx66s8v6mA
22/05/2010 - Uploadet af Afrikitty
I was made aware of this video more than 6 months ago. When one has been rescued from Roman ...
 

Flere videoer for All Roads Lead To Rome! Protestant ... »


 

The True History and Purpose of NASA - YouTube

www.youtube.com/watch?v=yaT2G4fMT4o
25/11/2011 - Uploadet af gmoore49
If this video is not viewable, please go to my mirror Dailymotion channel to see it in full [gmoore50] Did You ...

 Flere videoer for .The True History and Purpose of NASA . »


 

934 - The Beamable Sustainable Princes / Rekindling the ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=YtM6qtNzLHM
16/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/596/934-the-beamable-sustainable- ... Sustainable Princes / Rekindling ...
 

 


 

 Papal Keys

Initial Membership List of the Knights of Malta


Hvad betyder = Pavens Tempel-nøgler ???  = Betyder Vatikanets Tempelnøgler  = at enhver Statsleder = der kysser Pavens Ring = vil adlyde den "sorte Pave" der er Vatikanets general = og adlyde enhver ordre fra den ( sorte Pave ) gennem en Jesuit = om at sende sin hær i Krig = imod hvilken som helst Nationalstat her på Jordkloden ???  

Er det i virkeligheden = hvad der er sket her på jordkloden = lige siden den 1. maj 1776. Kan det forklare de mange Krige og Revolutioner = der er foregået her på jordkloden = lige siden den 1. maj 1776. Det synes jeg er et interessant spørgsmål = at finde svaret på.

ET CICERO CITAT

>>"Ikke at vide, hvad der skete, før vi fødtes ( skriver Cicero ) er at forblive barn. For hvad er vort liv værd, hvis ikke vores liv væves ind i vore forfædres liv gennem historiens erindring ?"<<

CITAT SLUT

 

                     Marcus Tullius Cicero - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Vi ser her Pavens Tempelnøgler

Papal Keys

Hvem ved hvilken magt = Pavens Tempelnøgler besidder ???


 

Lad os så lige høre = hvad = Louis Farrakhan = kan sige om Sandheden og hvilke mennesker = der hører hjemme på denne her Planet.

 

 European Jews Are Not Semite = Proof - YouTube

www.youtube.com/watch?v=T7a9wj3wyJI
31/01/2009 - Uploadet af basketfloating
Something to think about before embarking upon supporting White Israel! White Jews = Anti- Semite? or Anti ...
 
 

 

Ashkenazi Jews are not Khazars - Ashkenazi Jews are Israelites ...

www.youtube.com/watch?v=udO65M_KIOA
20/11/2010 - Uploadet af KazakhPaliFriendship
We have my favorite politician from the States, Dr.David Duke speaking on how the Jews are genetically ...

 Bliver = David Duke = USAs næste Præsident = www.DavidDuke.com  ???

Texe Marrs - Khazar DNA & the Great Serpent - YouTube

 


 

 Bliver fremtidens = slægtsforskning = gennem = DNA ???

                                            www.Google.dk

Stammer vi alle sammen fra = Atlantis ???  Hvad siger dit = DNA ???

King Tut: DNA Results - YouTube

youtube.com17. aug 2012 - 2 min. - Uploadet af folklegend894m
DNA testing has shown that more than half of European men are related to King Tut, while less than 1% of ...

 King Tut's DNA Results - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Y_zBVrgwkb4
08/04/2011 - Uploadet af planetxnews
For the First Time, King Tut's DNA is Mapped, His Family Identified, and His Ancestry Investigated.
 

Flere videoer for King Tut's DNA Results . »


 

35:19 Jim Marrs: Hidden History Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw
07/02/2012 - Uploadet af Epic Voyagers
Jim Marrs, author of "Rule by Secrecy", informs us of the Hidden History and conspiracies that myriad ...

 Flere videoer for jim marrs hidden history part 1 »

 


 

 Siger denne jødiske kvinde = at vi alle skal blande vores = DNA ???

 

 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 


LAD HESTEN OM AT TÆNKE = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED.

LET THE HORSE TO THINK = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.


 

 HVAD KOMMER DER UD AF HESTENS MUND ???

WHAT WILL BE OUT OF THE HORSE'S MOUTH  ???

 


 

Hvilke ord kommer der ud af hestens mund ???

What word comes out of the horse's mouth ??? 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...


 TØR DU ERKENDE = UBEKVEMME SANDHEDER ???

Kan = menneskerettighederne i Cairo-Deklarationen = forenes

med denne globale Plan ???

 

Er dette målsætningen for en New World Order  ???

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE PLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???

Hvad er dine observationer ?
Hvad er dine spørgsmål

 

 HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en
intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

 

 Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.


 

 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så må denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en (New World Order ) må være udtænkt før 1951. Måske er denne plan udtænkt før ( den 1. maj 1776 ) ??? Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

          Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.

     Så hvem styrer forsyningerne til jordklodens Supermarkeder ???
 

Kan nogen arbejde for denne Plans gennemførelse = bevidst = eller ubevidst = uden selv at vide det ??? Måske eventuelt ansatte i =  Overnationale Institutioner ??? Hvem aflægger overnationale Institutioner rapport til ???  

Besøg evt = http://www.tagryggen.dk/   


Er de = 2 Katolske Paver = i Vatikanstaten i Virkeligheden = Khasarer ???

 Is the = 2 Catholic Popes = in the Vatican = in reality = Khasarer ???


 

 

 Paulus`andet brev i Tessalonikerne = Vers = 8 - 9 - 10.

8. ej heller fik vi føden hos nogen uden vederlag, men vi arbejdede under slid og møje nat og dag for ikke at ligge nogen af jer til byrde.

Ap.G.18,3; 20,34. 1 Kor.4,12. 1 Tess.2,9 2 Kor,11,9

9.  Ikke som om vi ikke har ret dertil; men vi ville, at i skulle have et forbillede i os til efterfølgelse.

Matt.10,10 1 Tim.5,18 1 Kor.9,4 ff.; 4,16

10. Thi allerede da vi var hos jer, indskærpede vi jer, at den, der ikke vil arbejde, skal heller ikke have føden!

1 Mos.3,19. Ef.4,28

Bibel Citaterne slut.

 


Hvis der sidder nogle muslimer eller andre = hedninger = og overvejer at vælge at blive Kristne = bør de måske lige læse = Guds Lov = Bud nr. 2 = den = der står i Bibelen = en ekstra gang = hvis du ikke ønsker at arbejde = for der står = at den Kristne Gud = er en nidkær Gud = der straffer synd i op til flere generationer.

DEN DANSKE REGERINGS PLIGT.

Den "Danske Regering" har derfor pligt til = ( efter min opfattelse ) at indrette samfundet med love = således = at enhver dansk tilflytter eller Borger har mulighed for = at yde en arbejds-indsat = ( for ikke at lægge andre til last ) = uanset hvilket fag eller arbejds-område = den pågældende arbejds-kvalifikationer = befinder sig inden for.

Hilsen = Poul Leo Nielsen  =  alias  =  Saxo-Poul


 

 EN LILLE TÆNKE-PAUSE 

 Medens du får styr på Verdens-sitivationen 


 

 Giver Pavens Tempelnøgler 100 procent magt over disse hemmelige religioner  ???

Er disse hemmelige religioner styret af frimurer-loger

Er det Jesuitter - der styrer alle Frimurer-Loger

her på jordkloden  ???

Papal Keys  Papal Keys 

 

 Ser Pavens Tempelnøgler således ud  ???

 Papal Keys

 Hvilken myndighed giver Vatikanets Tempelnøgler til Paven  ???


 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE