Wrong in Denmark

www.Sabbat-Kristne.dk = 5. april 2013

Wrong in Denmark = Forkert i Danmark  

www.wikipedia.net      www.Google.dk  

 Der er Censur i = Danmark = det er forkert

There is censorship in = Denmark = it is wrong


 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???
 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 

 Danmarks Radio = DR = er = Satans Propaganda-sender.

Denmark's Radio = DR = is = Satan's Propaganda transmitter.

inden for følgende områder

in the following areas


 

 Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret -Kultur - medie-kontrol

Politics - Religion - Economy - Law - The military - Culture - media control

 


 

 

Der er Censur i = Danmark There is censorship in Denmark

Danmark har disse 2 Censur Paragraffer i sin lovgivning

 Censur Paragraf 266b - Blasfemi Paragraf 140  

 Jeg gentager lige navnene på de danske anklagede efter =

Censur Paragraf 266b

 Det Danske Riges bedste Kvinder og Mænd. 

 

1. Mogens Glistrup                  Er desværre død.
2. 
Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard
6.
Jesper Langballe
7. Daniel Carlsen           
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen           
død inden retsag = hvorfor ???
11. Torben Mark Pedersen    


Hvem bliver den næste  ???            http://www.google.dk/


 

DE BLEV FRIKENDT I RETTEN

They was acquitted in the Court

 


Formand for Trykkefrihedsselskabet = Lars Hedegaard = Frifundet.

 

 
 Læs klummen        www.Sappho.dk
 

Den Kvindelige Kunstner = Firoozeh Bazrafkan = Frifundet.

 

7. Daniel Carlsen = er formand for = http://www.danskernesparti.dk/

Firoozeh Bazrafkan
= skal i retten den 13. december 2012. Læs mere om sagen på =  www.Sappho.dk 

Firoozeh Bazrafkan frifundet     Læs mere

 


 

 Klaus Wivel - manden bag - Krasniks - research

Krasnik baserede sine påstande på gamle artikler af Klaus Wivel, der har været fast Hedegaard-kritiker, siden han i 2004 ønskede Hedegaard udelukket af PEN pga. Hedegaards islamkritik.

Læs klummen


 

  www.NationalDemokraten.dk     

 Danmarks Grundlov = Paragraf 4.    lyder således  =

Den evangelisk-Lutherske kirke er den danske Folkekirke og understøttes som sådan af staten.

Bibelens Bud = nr 4 =  lyder således = og indeholder (  Guds Segl  )

 4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

Hvorfor valgte Jurister at den ( nye Danske Grundlov ) = underskrevet af = Kong Frederik IX  = den 5. juni 1953 = at netop Paragraf 4. skulle være den Paragraf = der omhandlede det "Danske Folketings" religiøse forpligtigelse = over for det Danske Folk. Kan det have noget at gøre med = at det danske Folk skulle gøres opmærksom på = at i Bibelens Bud nummer 4. i = Guds Lov = indeholder = (  Guds Segl )  ???

 


Denmark's Constitution = Clause fourth reads =

The Evangelical Lutheran Church is the Danish National Church and supported as such by the state.

Bible Bid = No 4 = reads = and contains (God Seal)

4th Remember the Sabbath day to keep it holy. ! Six days shalt thou labor, and do all you need;! But the seventh day is the sabbath of the Lord thy God. Do not do any work, neither you, or your son or daughter, your manservant or maidservant, nor thy cattle, nor the alien within your gates. ! For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that is in them, but on the seventh day he rested. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and sanctify it.

 Why did Lawyers to the (new Danish Constitution) = signed by = King Frederik IX = the fifth June 1953 = to just Clause fourth should be the Section = who referred to the "Danish Folketing" religious obligation = to the Danish People. Could it have something to do with = the Danish People = should be made aware of = to the Bible Bid number 4 i = God's Law = contains = (Gods Seal??? 


 

 Jesper Langballe - Wikipedia, den frie encyklopædi

 da.wikipedia.org/wiki/Jesper_LangballeCached - Lignende
Jesper Marquard Langballe (født 31. august 1939) er en dansk præst og politiker som repræsenterede Dansk Folkeparti i Folketinget fra 2001 til 2011.

 

Jesper Langballe tilstår racisme - Politiken.dk

Var Dommen mod = Jesper Langballe = i virkeligheden = underkendelse og overtrædelse af Danmarks Riges Grundlov af 1953 samt = samt imod intenditionerne i  Paragraf 4. religiøst set. Når man i en dansk retsal ikke kan forsvare sine synspunkter ved hjælp af de ( Sandheder ) som = Danmarks Grundlov = skulle sikre = så kan enhver nu blive sigtet for at være en = global teorist = uden mulighed for at kunne forsvare sig i Retten.

  Jesper Langballe: DF er imod islam | Kristeligt Dagblad

politiken.dk/politik/ECE1132502/jesper-langballe-tilstaar-racisme/Lignende
03/12/2010 – Jesper Langballe overrasker og erkender sig skyldig i at have brudt racismeparagraffen.
 
Hvad gør man = når intet forsvar ( i retten ) er mulig ??? Man spiller ikke sin tid i en = EU = Papegøje retsal = med = Censur Paragraffer.
 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Med til anklagen mod ( Jesper Langballe ) hører også = at det blev opklaret at = Sandheden = ikke mere bliver godtaget som en Forklaring  =  i en Dansk Retssal = hvilket gør det umuligt = at forsvare sig imod falske anklager = i en dansk retsal.

Da den Luthersk-Evangeliske kirkes religiøse budskab = den er =

FORKYNDELSE af SANDHEDEN

Så betyder dette efter min opfattelse = at Danmarks Grundlov =  og især Paragraf 4. er sat ud af Kraft = fordi netop ( Paragraf 4. ) i Danmarks Grundlov = skulle understøtte at = Sandheden = burde være gældende i en Dansk Retssal.

 
JEG GENTAGER LIGE FRA VORES = KRISTNE BIBEL

JOHANNES-EVANGELIET  1. KAPITEL  VERS 1.

Ordet

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

Citat slut

Efter min Personlige opfattelse = bør enhver bruge = Ordet = til at sige Sandheder = for den = der ikke gør det = misbruger = efter min opfattelse = Guds ord. Det svære er naturligvis = at kende de mange sandheder = der findes lokalt og globalt = inden for disse 7 emne-områder

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kultur - Medie-kontrol

men så kan man jo = for en sikkerheds skyld = mene det = som alle de andre mener = og lade hesten om = at tænke de dybe tanker = inden for disse 7 områder = fordi hesten har jo et større hoved = end et menneske = og har derfor mere plads til = at tænke = de store og dybe tanker.

Med Venlig Hilsen = Poul Leo Nielsen = alias = Saxo-Poul.

  


 

LAD HESTEN OM AT TÆNKE = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED.

LET THE HORSE TO THINK = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.


 

 HVAD KOMMER DER UD AF HESTENS MUND ???

WHAT WILL BE OUT OF THE HORSE'S MOUTH  ???

Hvilke ord kommer der ud af hestens mund ???

What word comes out of the horse's mouth ??? 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller
The evil George H.W. Bush talks yet again of a New World Order.

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Hvad siger ( George Bush ) i virkeligheden ( Hvis talen bedømmes efter ) den hemmelige hedenske måde at udtrykke sig på ( hvor taler på TV ) skal forståes omvendt = kaldet kabbalah-Systemet.

Obama Announces Prolonged Detention - YouTube

Gælder Obamas ( Prolong Detention ) for hele Planeten = også for = EU

Prolong Detention = betyder forlænget tilbageholdelse i op til 10 år ( uden rettergang )   

Gælder Obamas ( Prolong Detention ) foreløbig = kun for USAs indbyggere ???


www.DR.dk/galtiDanmark     Se de 6. film. Se også film nr. 3.

Blev  danskerne lokket på falsk Grundlag    ???  Se film = nr. 1.  Se også film nr.5 og 6.

Hvad betød det  for Danmarks infrastruktur = at 1400 kommuner blev til 300 ???

Utallige arbejdspladser blev nedlagt. Dengang var Danmark madmæssigt selvforsynende.  

Film nr. 3 = oplæg til skatteregulering af det danske Landbrug = samt til oplæg for = at en = Hedensk Religion = kan kræve global klimaskat = til en hedensk Gudinde = Gaia = Mary.Det er jo forskelligt = hvilket navne den Katolske moderkirke = giver til den katolske hellige kvinde = som den Katolske Kirkes inderkreds tilbeder = alt efter - i hvilket århundrede vi befinder os i ???


 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 1/4 (Occult, Masonry, Britney ...

www.youtube.com/watch?v=Q6lhRzp8UMM
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...
 
 
 

Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=knmL2ODvJPw
18/04/2009 - Uploadet af quietman1k
Those of you who think Texe Marrs doesn't expose the Jesuit Order and the Knights Of Malta please google ...

 Flere videoer for Texe Marrs - Satan in the Vatican (1/6) »


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 3 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=WBDrdxqTrUoDel
Delt på Google+ Se indlægget.
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 2by KevZen2000 9,188 views · 8: 05. Watch Later The Truth ...
 

Flere videoer for the Quran. eric phelps »


 

  www.NationalDemokraten.dk     

  HVEM HAR RET TIL DANMARK  ???

 www.fortidensJelling.dk 

 www.erlingmusic.dk  

 


 

 

The Islamic Connection 3/7 to the Roman Catholic Church - YouTube

www.youtube.com/watch?v=TBJ7cdHezA8
23/03/2013 - Uploadet af ricthuse
All TOTAL ONSLAUGHT Series Videos Here: http://amazingdiscoveries.tv/c/2/ Tota... Walter Veith SCIENCE ...
 

Flere videoer for The Islamic Connection to Rome - YouTube »


Tilsyneladende også Censur i Tyskland = Apparently also Censorship in Germany.

Walter Veith Responds to EUD: The Closing Of Time: NEWS ...

www.youtube.com/watch?v=uozUNZSMHuU
15/12/2012 - Uploadet af TheClosingOfTime
Walter Veith Responds to EUD: The Closing Of Time: NEWS REPORTS 6/12/12 ... All complaints and ...
 

Flere videoer for Walter Veith Responds to EUD: The Closing ... »


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE