CENSUR I DANMARK

CENSUR I DANMARK

 Hvad er det = Danmarks Konfirmander Konfirmander = ikke må vide ???

www.islaminfo.dk       www.Kulturpartiet.dk   www.Danskkultur.dk

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

----------------- 

Afskaf § 266b

  Afskaf Censur Paragraf 266b

 12. april 2012  -  Axel Artke 

§ 266b er en hån mod alle tænkende mennesker og ikke en retsstat værdig, fordi den kriminaliserer udsagn, selv om der kan føres sandhedsbevis for dem. Man er hjemfalden til straf, uanset om det, man siger, er sandt eller falsk. Det eneste, der betyder noget, er, om udsagnene kan krænke en persongruppe, og om de er udtrykt med forsæt til offentliggørelse.

Paragraffen er et levn fra en tid, hvor den berettiget beskyttede en forfulgt (mildt sagt!) min-dretal, nemlig jøderne. I vore dage står kampen mod et “mindretal” af en helt anden størrel-sesorden, nemlig 1½ mia. muslimer. I dag er der 30 mio. af dem i Europa, men om 40 år vil der være 100 mio., hvis sandheden om de forbrydelser, der begås i deres såkaldte religions navn, ikke siges klart og dermed standser denne vanvittige import af demokratiets og frihedens fjender.
 
Efter § 266b er en gruppe, dvs. et mindretal, beskyttet mod flertallets hån og krænkelser mv. Om et halvt hundrede år kan muslimer udgøre et flertal i visse, europæiske lande, og den oprindelige befolkning dermed være i mindretal. Når man hører og læser islamisk retorik, skal man dog ikke gøre sig forhåbninger om nogen som helst beskyttelse af mindretallet til den tid.
 
Det oplevede tyskerne i 1930′erne: Da først nazisterne havde taget magten, forsvandt alt hvad der hed beskyttelse af anderledes sindede. Sådan kan det også gå i Danmark. Se blot, hvordan muslimer allerede i dag forhåner og angriber mindretalsgrupper som f.eks. grønlændere og jøder - i øvrigt uden at de pågældende grupper ydes nogen form for myndighedsbeskyttelse, og uden at de muslimske aggressorer anklages efter § 266b.

 
§ 266b bør føres tilbage til det, den var tidligere, hvor alene falske påstande, dvs. påstande der ikke blev ført bevis for, kunne medføre straf.
 
I virkeligheden burde paragraffen helt fjernes. Både enkeltpersoner og grupper er i forvejen rigeligt beskyttet mod hetz og løgn i kraft af §§ 114b, 140, 266 og 266a.
 
I spørgsmål om ytringsfrihed har Danmark ladet sig begrænse af EU’ menneskerettigheds-konvention, Den europæiske Menneskeretsdomstol og FN’s konvention om menneskerettigheder. Hvis vi igen skal blive herrer i eget hus, er vi nødt til at opsige disse konventioner.

Axel Artke 

 Formand for

Grundlovsforeningen = Dansk Kultur

Billeder af danske flag  

Flere billeder af danske flag

 Kristendommen er forkyndelse afsandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE