500 år efter Luther

Føljeton om Luther - 16. juni 2013

 

Er Danmarks Ungdom = Bimlende Historieløse  ???

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube 

 Hvor mange mellem 14 år og 21 år kan huske  

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

Advarsel fra Gud

 


 I dag ,den 16. juni 2013 starter her en føljeton om

Martin Luther. = 1.

født 1483 = død 1546

www.Google.dk 

 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.wikipedia.net

 


Jeg vil forsøge hver dag , den første dag i ugen, nemlig om søndagen, at skrive et nyt afsnit i denne føljeton om = Martin Luther = og her lyder overskriften til det første afsnit således =

2017 - 500 år efter Luther

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden

2017 - 500 år efter Luther!

... Hvad har svigtet siden Martin Luthers tid ???

Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog de 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland. Disse 95 teser afslørede nogle af den Katolske Kirkes ubibelske traditioner og lære, og folk blev forbavset forbavset over at en mand turde gøre noget sådant. Tænk at tale Rom midt imod ? En mand imod et helt system.

De 95 teser blev spredt rundt om i Tyskland og i hele verden i løbet af kort tid. Folk forstod ganske snart at den katolske kirke havde mange ubibelske læresætninger og traditioner, og mange stillede sig på Luthers side. Der opstod mange livlige debatter, og de 95 teser gjorde sit til at folk begyndte at tænke selv - og tænke anderledes.

Det var stort set kun præsterne der ejede en Bibel, og folk havde set op til præsterne og troede, at præsterne forkyndte Bibelens ord korrekt. Men nu havde Martin Luther med sine 95 teser og sin forkyndelse afsløret at den Katolske Kirkes lære ikke var i harmoni med Bibelens lære. Der opstod ganske hurtigt to markante lejre, den Katolske kirkes lære eller Luthers lære.

Fordi Luther stod fast på sine afsløringer og sin lære, så blev han til slut indkaldt til Rigsdagen i Worms. Rigsdagen ville at han skulle være lydig imod øvrigheden, og at han skulle tilbagekalde det han havde sagt og gjort. Men Luther sagde: "Vis mig fra Guds ord at jeg tager fejl. Så snart jeg bliver overbevist om dette, vil jeg tilbagekalde enhver vildfarelse, og være den første til at lægge hånd på mine bøger og kaste dem i ilden. Han forsatte således: "Jeg kan ikke lade min tro underkaste hverken af paven eller noget kirkeråd, fordi det er klart som dagen at de ofte har taget fejl og sagt hinanden imod. Hvis jeg derfor ikke kan blive overbevist af skriftens vidnesbyrd eller af de klareste begrundelser, og dersom jeg ikke bliver overbevist ved hjælp af de skriftsteder jeg har citeret, og dersom de således ikke binder min samvittighed med Guds Ord, så kan og vil jeg ikke tilbagekalde, for det er farlig for en kristen at tale mod sin samvittighed.

Her står jeg, jeg kan ikke andet. Gud hjælp mig !  Amen." 

( D´Aubigné, bind 7, kapitel 8 ).

Hvilken autoritet

Martin Luther og Reformatorerne mente at de kristne skulle følge Bibelen og Bibelen alene, når der blev talt om den kristne tro og lære. Den Katolske Kirke mente at en burde følge Bibelen og traditionen. Og her var modsætningerne meget klare.

Den katolske Kirke mente at Luther og reformatorerne burde rette sig efter kirkens og statens beslutninger.. Reformatorerne sagde at det ville de gøre hvis deres beslutninger ikke stred mod Guds Ord. Reformatorene mente at de havde ret  til at følge deres egen samvittighed, når det gjaldt tro og lære. Rom derimod mente at når majoriteten i kirkerådene havde bestemt, hvad der var ret og rigtigt, så burde alle følge det - de havde besluttet. Den enkelte måtte derfor tage sit valg: Guds Ord alene som de står i Bibelen - eller den Katolske Kirkes lære = ( Traditionen ) og Bibelen.

 Martin Luther - Wikipedia, den frie encyklopædi

Forfølgelse

Fordi reformatorerne ikke ville bøje sig for Rom, startede den Katolske Kirke en forfølgelse mod Reformatorerne. De havde sat sig imod Roms autoritet, og nu skulle de knækkes. Gamle historiebøger, som nu snart er udryddet, fortæller om en grusom forfølgelse. Flere af reformatorene blev kastet i fængsel under umenneskelige forhold, andre blev forfulgt i alperne på ensomme steder, andre blev kastet for vilde dyr, mange blev tortureret gennem inkvisitionen, medens andre blev hugget ned med sværd. Beretningerne om pavekirkens grusomme forfølgelser og straffemetoder har rystet verden - både før og efter Luthers tid. Flere af Reformatorene fik forskellige trusler og blev lyst i band af paven. Når de blev lyst i band - kunne hvem som helst dræbe dem. Flere reformatorer blev til og med brændt på bålet - så som Hieronymus, Johan Hus, William Tyndale - og mange andre. Alene i England blev 289 Protestanter brændt på bålet, medens den Katolske Dronning Mary 1.  ( den første ) regerede fra 1555 -1558. 

( www.protestant-alliance.org )

I denne forbindelse, er det værd at lægge mærke til - hvad Jesus har sagt: "Det - du har gjort imod en af disse mindste - det har du gjort mod mig.

Matthæus evangeliet - Kapitel 25  Vers 40.

Slut på første afsnit - om Martin Luther.  

 


 

Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing Discoveries ...

► 2:54► 2:54

 Flere videoer for reformationen Walter Veith »


 

Den Katolske Kirke og dets ledere har ikke så lidt at stå til regnskab for! Men heldigvis, den sag tager Gud sig af. Han har set og ser alt, og han vil dømme retfærdigt. Men det er værd at tænke over disse ord i denne forbindelse: "For hver gerning vil Gud føre frem for dommen - over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt."

( Forkynderen 12,14 )

Det er klart der er tilgivelse for alle synder, hvis en angrer, erkender sin synd og beder om tilgivelse, men vi har aldrig hørt om at den Katolske Kirke har krøbet til korset, angret og erkendt alle dens grusomme forfølgelser, tortur og nedslagtning af anderledes troende de udførte både før, under og efter Luthers tid

Tænk at den Katolske Kirke har beordret at mennesker skal brændes på bålet fordi de havde en anden tro ? Tænk de blev pint på grusomme måder gennem inkvisitionen - bare fordi de havde en anden tro ? Tænk at de blev slagtet ned med sværdets æg - bare fordi de havde en anden tro... tænk... og sådan kunne vi forsætte. Og dette kirkesamfund skal blive betragtet som et kirkesamfund. Har en sådan opførsel noget med kristus at gøre ? Nej, det er ingen andre end Djævelen og Satan som står bag sådanne grusomme metoder. Og denne grusomhed foregik ikke bare en dag, en måned, eller et år, men i flere hundrede år. Det er bemærkelsesværdig at nuværende pave Benedikt XVI har været leder for inkvisitionen frem til 2005. I dag har inkvisitionen fået et nyt navn, nemlig The concregation of the Doctrine of the Faith..  

 

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXUDel
Delt på Google+ Se indlægget.
07/05/2011 - Uploadet af kytekuttertv
The saints of God being martyred was foretold in Revelation. Learn some of the techniques used by the ...
 

 

Flere videoer for .Inquisition Torture Tools Of The Vatican . »

 


 

Reformatorerne ofrede alt for Guds sag. Selv på bålet var de et vidne for Jesus. Hvordan er det med os ? Har vi set hans store kærlighed og nåde mod os ? Ofrer vi alt for Guds sag ?

Elsk dine fjender

Hvis vi sammenligner Jesus med pavekirken, som slagtede andre mennesker som havde en anden tro, så siger Jesus: "Elsk dine fjender, velsign dem som forbander dig, gør godt imod dem som hader dig, og bed for dem som forfølger dig."   ( Mathæus ev. 5,44 )

Hvilken helt anden ånd end pavekirkens ånd. Gud har skabt os med en fri vilje, således at at alle mennesker kan træffe deres egne valg i religiøse sager. Vi skal ikke tvinge andre til at tro lige som mig eller dig. Alle skal have lov til at tilbede Gud efter sin egen overbevisning. Når den Katolske Kirke bruger fængsel, tortur og sværd for at fremtvinge lydighed, så går det galt. Der er stor forskel på at dræbe sine fjender og elske sine fjender! Guds børn vil elske sine fjender. Jesus som har skabt os og opretholder livet, Han elsker alle. ( Se Johannes ev. 6,37 og Kolosserne 1,17 ) :" Kom til mig alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. "  ( Mathæus ev. 11,28 )

Og: Den som kommer til mig, vil jeg ikke støde ud."( Johannes ev.6,37 ) Jesus vil at alle skal komme til ham og få hvile. Den hvile som kun han kan give os.

Er paven Jesu repræsentant ?

Paven betragter sig selv som Kristi vikar på jorden, men alle burde se at alle ikke repræsenterer Kristus. Paverne omgiver sig med en overdådighed som ingen anden hersker på jorden kan opvise. Jesus sagde: "Ræve har huler, og himlens fugle deres reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved." ( Mathæus 8.,20 ).

Jesus havde en enkel kjortel, mens paven har kæmpedyre klædedragter af alle varianter. Han opholder sig i kostbare bygninger, bruger millioner på sine rejser og omgiver sig altid med mange sikkerhedsvagter på alle sine rejser. Vi skal snart se  at han står for helt andre værdier end Jesus. Så den titel som den Katolske Kirke har sat på paven, passer i det hele taget ikke! Ja, det er en hån mod Kristus og det retfærdige og ydmyge liv han levede.

Den Katolske Kirke har kæmperigdomme. Jesus sagde til den rige mand: "Et fattes dig; gå bort, sælg alt det du har, og giv det til de fattige, så skal du få en skat i himlen; kom så og følg mig!".( Markus ev. 10,21 )

Fordi Vatikanet har så store rigdomme, så burde også paven følge denne appel, hvis han skal repræsentere den ydmyge Frelser! 

Vatikanets Penge | Tagryggen  

 Martin Luther som kendte den Katolske Kirke indefra sagde: "Det er afskyeligt å se den mand som kalder sig Kristi Vikar udvise en pragt som ingen kejser kan opvise magen til. Er dette at efterligne den fattige Jesus eller den ydmyge Peter? Folk siger at han er verdens herre. Men Kristus, hvis stedfortræder han roser sig af at være, har sagt: ´mit rige er ikke af denne verden´ Kan en vikars herredømme strække sig længere end ens overherredømme?"   ( D-Aubigne, bind 6, kap. 3 ). 

937 - Heritage Of Israel / Rekindling the Reformation - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=E-WMjEl9fQg
17/09/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/606/937-heritage-of-israel/ http:// amazingdiscoveries.org/
 

 

Walter Veith | Professor Walter J. Veith - world renowned scientist ...

walterveith.com/ Oversæt denne side
 
Professor Walter J. Veith, a speaker from Amazing Discoveries has traveled widely throughout North America and the world presenting his visually documented ...
 
 

www.SDAForum.dk  


 

The Catholic Priests = Jesuits = deliver this promise to the Pope.

My son, you are already HEREBY learned up to act like a hypocrite: Being a Catholic among Catholics, and be a spy even among your own brethren - and not believe some people, and not rely on any man. Being a reformed among the Reformed. Being a hugenott among hugenotterne. Being a kalvanist among kalvanisterne. Among Protestants - be in general as one of them!

 
Gain their trust = Jesuit Eden to the Pope.

Gain deg their confidence and try to and talking from their speeches trust. The Keep with your nature full vehemence our holy religion and the Pope. Forneder deg and with so low as to be Jews among Jews, so you may be able to gather all the information that may be useful to your order as a faithful soldier Pope. You have been taught to insidiously planting sjalusiens and hatred seeds between states which previously had peace, and incite them to bloddåd as you involve them in war with each other, and create revolutions and civil wars within the community - Provinces and country as was independent and prosperous - and cultivated with art and science - and welcomes peace blessings.

MORE INFILTRATION

Take lot of defenders in secret - in consultation with your other Jesuit brothers ... who may be involved on the other side - and that may go against the side - as you connect with - so that the Church finally may be the winning party - in conditions which are subject to terms of peace negotiations - and the end justifies the means.

BASIC SCHOOL IS OVER

You have been taught up to your job as a spy - and gather all statistics - facts and imformation as it is in your power to obtain from all sources. To gain confidence through flattery in Protestant families and heretics of every class and character - like to trade men - bank men - lawyers and among schools and universities - in Parliament and legislative assemblies, with the authority and state councils - and be all things to all people - Pope's case - if you earn is until death.

NY-REVERSE START

As a beginner and convert you already have received all necessary instructions, and has served as an assistant, skriftsfar and priest, but you have not yet been equipped with everything - which is necessary to be a commander of the loyales army service for the Pope. You must earn the required time as a tool and exercise - through the orders that are given by your superiors - for no one can command - which does not yet have consecrated his work with the blood of a heretic - for if it did not shed blood - happens no forgiveness. Therefore - in order to be fit for your work - and for your salvation must be secured so you beyond your previous lydighedsed to your order and allegiance to the Pope repeat after me =

THERE SVÆRGES

"I ------------------, now in the presence of Almighty God, the blessed Virgin Mary, the blessed - Archangel Michael - the blessed Baptist - ST. John, the Holy Father - the Supreme General of Jesus Society, founded by ST Ignatius Loyola - under Paul III's pontificate, which has - Virgin morsliv - God's womb - and by Jesus scepter that His Hellighet - Pope - is Christ shows repeats - and it is true and only head of the Catholic University of Elle Church and University of Elle Church throughout the world, and that he, by virtue of the binding and the solution given to = His Holiness by my Savior - Jesus Christ - and has the power to dismiss pagan kings, princes States Community and Governments all of which are illegal without his sacred approval, and that they can safely destroyed.

Invocation continues

 

I promise and declare further - that I will not have any personal opinion or willingness - or any mental reservation whatsoever - not even as a corpse or cadaver (perinde ac cadaver) but without hesitating obey every order I receive from my superiors in the army to the Pope and to Jesus Christ.

That I will go to any part of the world, without complaining - and will be submissive in all things that are told to me .... I promise and declare further that I will - when the occasion presents itself - start and lead ubamhjertig war - secret or overtly - against all heretics - Protestants or liberal - which I am instructed to do - to wipe them from the face of the earth - and I will not spare either - sex, age or condition. I will ruin - cooking - rip - strangle and bury alive these infamous heretics - tear up their stomachs and uteri of their women and crush their abominable race.

Invocation continues

When the same can not be done openly - I will secretly use the poison cup - strangling string - daggers steel or blykulen - regardless of honor - rank - dignity or authority - to the person or persons - regardless of their state in life - either public or private - when I - when any are instructed to do so - by any agent of the Pope - or a superior of the Brotherhood of - the holy faith of Jesus Society.


(Available were drawn up in book in Congress (Congressional Record) USA, 15 February 1913, p 3215-6)

(Also in << The Engineer Corps of Hell >> by Edwin A. Sherman. P. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).

 


 www.sabbat-kristne.dk/202784902

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE