4. 500 år efter Luther

FØLJETON

I dag ,den 21. Juli 2013  forsætter her en føljeton om

 Martin Luther. = 4.

 500 år efter Martin Luther

 født 1483 = død 1546

 Martin Luther - Wikipedia, den frie encyklopædi

 www.Google.dk 

 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???
 

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

  www.wikipedia.net

 


 

6. Den Katolske Kirke tror på sjælens udødelighed. De tror at når mennesket dør, så forsætter det med at leve som en sjæl eller en ånd: "Og Herren Gud formet mennesket af jordens støv, og Han blæste livets ånde i hans næsebor. Og mennesket blev til en levende sjæl" ( 1. Mosebog 2,7 ). Det står at mennesket blev til en sjæl, ikke at mennesket fik en sjæl. Vi læservidere om hvem der skal dø. "Den sjæl som synder, han skal dø!"( Esekiel 18,20 )

Vel, læren om sjælens udødelighed har sit udgangspunkt i Satans første løgn i Edens have. Gud havde sagt til Adam og Eva at de ikke skulle spise frugten fra et specielt træ i haven. Hvis de spiste frugten fra dette specielle træ, så ville de dø. Men satan sagde til Eva: Nej, I skal visselig ikke dø!" ( 1. Mosebog 3,4 ).


 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
 

 
Paragraf 4 i Danmarks Riges Grundlov af 1954 lyder således =
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke understøttes som sådan af staten.

                                      


 

Jesuit pope francis serves the black pope. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lifeyVlYyC8
16/03/2013 - Uploadet af joggler66
THE JESUIT GENERAL IS THE REAL POPE OF VATICAN CITY Tom ... Albert Pike's WW3 explained - Eric ...

Om Syndefaldet - første mosebog - 3. Kapitel.

Denne Satans løgn danner grundlaget for sjælens udødelighed, og denne lære er meget udbredt blandt mange religioner i dag. Men hvad siger Bibelen? Vismanden Salomo skriver: "For de levende ved de skal dø, men de døde ved ingen ting, og de får ikke længere nogen løn, for mindet om dem er glemt. Både deres kærlighed og deres had og deres ærgærighed er det for længe siden forbi med, og de har i al evighed ingen del i alt det som sker under solen....Alt det din hånd er i stand til at gøre med din kraft, det skal du gøre! For der findes hverken gerning eller klogskab eller visdom i dødsriget, hvor du går hen."   ( Fork. 9 ,  5-6 + 10 ).

 

Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=7uU3Ddp6u0o
16/02/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...

Excerpts from the book by Eric Jon Phelps called Vatican Assassins.

 


 

 www.wikipedia.net      www.Google.dk  

 


 

 

New Pope is "Satan's Marine" and first Jesuit to lead Catholic Cult ...

www.youtube.com/watch?v=4DqbUygITBU
14/03/2013 - Uploadet af MarkDice
The new Pope is the first Jesuit to lead the Catholic Church. Jesuits are considered "God's Marines" and ...
 

The Building Up of World War 3 - Eric Jon Phelps - YouTube

www.youtube.com/watch?v=zwQwtKC4MxY
12/11/2012 - Uploadet af Islandretreat
Links to suppressed books below. History_of_the_Jesuits Their Origin, Progress, Doctrines, and Design by G. B ...
 

 Lad os tage et par skriftsteder til: "Undrer dig ikke over dette! For den time kommer da alle de som er i gravene skal høre hans røst, og de skal gå ud, de som har gjort godt, til livets opstandelse, og de som har gjort ondt til dommens opstandelse." ( Joh. 5, 28-29 )

Paulus har konklusition når han snakker om Jesu genkomst: "For dette siger vi jer med et af Herren at vi som lever, som bliver tilbage indtil Herren kommer, på ingen måde skal komme i forvejen for de døde; for Herren selv skal komme ned fra Himmelen med et bydende råb, med en overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå; derefter skal vi som lever, som bliver tilbage, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for at møde Herren, og så skal vi altid være med Herren."  ( 1. Tess. 4, 15-17 ).

Så vi ser at de døde er i gravene og bliver vækket op fra gravene af Jesus. Er du overrasket over at det forholder sig således ? Vel, vi har set at de døde ikke ved noget. De ligger i gravene til opstandelsens morgen. De retfærdige vil blive vækket op til livets opstandelse og de ugudelige til dødens opstandelse.  Da Jesu ven, Lasarus var død, gik Jesus til hans hjem. Lasarus havde da ligget død i fire dage og han begyndte allerede at lugte. Jesus så at Lasarus var død, og han betegnede døden som en søvn. Jesus sagde til ham: "Lasarus kom ud". ( Johannes ev 11,43) . Og han kom ud af graven.

Flere Videoer præsenteret af  =  Professor Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=BomP-eZ5lYM
28/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ This DVD explains the emergence of a new world order and its purpose, with ...
 
 

 Hvem har penge nok = til at kunne hjælpe de fattige ???

 Vatikanets Penge | Tagryggen 

 Who has enough money = to help the poor  ???


 Mange præster forkynder at når mennesker dør så går de til himmelen eller til helvede. Hvis det var således at de retfærdige døde gik til himmelen med det samme de døde, så ville vi tro at Lasarus, Jesu ven, var kommet i himmelen. Men da Jesus vækkede Lasarus fra de døde, så kom han ikke ned fra himmelen, fra skyerne eller fra rummet rundt om os, men fra graven. Desuden så siger Bibelen at "det er menneskets lod ( skæbne ) en gang at dø, og derefter dom."  ( Hebræerne 9,27 ), så mellem døden og Jesu genkomst så vil der være en dom, og det er ikke præsten, men Jesus Kristus, som skal bestemme om den enkelte skal få evigt liv, eller blive død for evigt ( 2. Korinter brev 5,10 og Johannes 5,26-29 ). Bibelen siger jo at "syndens løn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus vor Herre." ( Romerne  6,23 ).

I denne beretning får vi også at vide at Jesus skal vække Lasarus op på den yderste dag. Maria sagde: " Jeg ved at han skal opstå i opstandelsen på den yderste dag." ( Johannes ev. 11,24 ). Den yderste dag , det er når Jesus kommer igen.

Bibelen siger at det kun er Jesus som har udødelighed. Det står således: "Han som er kongernes konge og herrernes Herre, han som alene har udødelighed." ( 1. Tim. 6,15-16 ) Det er Gud som alene har udødelighed. Menneskene er dødelige, men når Jesus kommer igen, først da vil de frelste blive iklædt udødelighed. Paulus beskriver denne hændelse således: Se, jeg siger jer en hemmelighed; Vi skal ikke alle dø, men vi skal alle forvandles, i et nu, i et øjeblik ved den sidste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal opstå uforgængelige, og vi skal forvbandles. For dette forgængelige skaL blive iklædt uforfængelighed, og dette dødelige blive iklædt udødelighed. Og når dette forgængelige er iklædt uforgængelighed, og dette dødelige er iklædt udødelighed, da opfyldes det ord som er skrevet: døden er opslugt og sejren vundet." ( 1. Korinterbrev 15,51-54 ).  

Der er mange som tror at det er en sjæl eller ånd som frigøres fra mennesket når de dørog at denne sjæl eller ånd svæver rundt om os og påvirker os, og kan give os budskaber. I et spiritistblad skriver de følgende: "Hvad er nu spiritismen ? Spiritismen er troen på at ånden overlever legemet og kan have kontakt med levende mennesker, gennem og ved særlig organiserede personer som vi kalder medier." ( "Spiritisten", et dansk spiritistblad, årgang 1900, side 84 ).

Næsten halvdelen af menneskene på jorden tror på reinkar nasjonen - en lære som siger at sjælen aldrig dør, men til stadighed bliver genfødt i forskellige legemer med hver efterfølgende generation. En sådan lære passer ikke med Bibelens lære. Bibelen siger at efter døden så bliver mennesket til jord igen ( Sal. 104,29 ) de døde ved ikke noget ( Fork. 9,5 ), har ingen mental kraft ( Sal. 146,4) har ingen del i det som sker på jorden ( Fork 9,6 ), han venter i graven ( Job. 17,13 ) og han lever ikke ( Job. 14,1.2; 2. Kong 20,1 ).  

Vi har gennem mange skriftsteder allerede set at Bibelen tager fuldstændig afstand fra fra sjælens udødelighed, Reinkarnasjon, kommunikation med de døde, åndemaning og lignende. Ja, Bibelen kalder denne lære en vederstyggelighed. Vi læser: "Der må ikke findes nogen hos dig som lader sin søn eller datter gå gennem ilden, eller som driver med spådom, eller er tegntyder eller en som tyder overnaturlige varsler, eller en troldmand eller en som kaster besværgelser eller er et medium for åndemaning, eller som driver med spiritisme, eller en som påkalder de døde. For hver den som gør dette, er en vederstyggelighed  for Herren. På grund af disse vederstyggeligheder driver Herren din Gud dem bort fra dit ansigt" ( 5. mosebog 18, 10-12 ).

Bibelen tager fuldstændig afstand fra læren om sjælens udødelighed - som spiritismen, reinkarnasjonen og som mange af Østens mystik-religioner bygger på.

7. Den Katolske Kirke skræmmer menneskene med evig pine. De forsøgte at bilde folk ind, at dem der ikke havde været tro  mod katolikkernes lære, de havnede i helvede. De mener at helvede brænder evigt, og de ugudelige ligger der og pines i ild og svovl for bestandig.

Den Katolske Kirke solgte aflad. Den mente at man kunne give penge til Kirken, som da kunne garantere for at man blev udsat for mindre pine, når man døde og kom i skærsilden.

Skærsilden blev på reformationstiden opfattet som et sted, hvor mennesket blev straffet for sine syndige handlinger, før det blev lukket ind i Paradis. Luther mente at en sådan lære var helt ubibelsk og bare havde til formål at give penge til den Katolske Kirke.

 

Roman Catholic Church Inquisition Torture Methods - YouTube

www.youtube.com/watch?v=XI13wMpvj3s
09/04/2013 - Uploadet af okcSDRmedia
A brief video about the Roman Catholic churches lust for blood, as well as its hatred for God and His people.
 

Inquisition - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition
 
 Er 5 Katolske Jesuitter ud af 9 højesterets-dommere nok til at regere USAs Regering ??? 

William Cooper - You BETTER wake up ! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=U8Q9Wm6ZKGE
30/06/2011 - Uploadet af WeAreONEbigFamily
This speech was 3 weeks before he got murdered.May he rest in peace. Full Docu here: William Cooper ...
 

Texe Marrs-Project Lucid (Part 1 of 9) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=nDLLFwddkAo
10/11/2009 - Uploadet af nwoisnow
Subscribe 152. Uploader Comments (nwoisnow). BigNeonGlitterGirl 1 year ago. All religion aside this was a ...
 

 

Den Katolske kirke lærer altså at når mennesket dør, så findes der en mellemtilstand med midlertidig straf. Dette sted kalder de for skærsilden. Skærsilden bliver opfattet som et sted hvor mennesket bliver straffet for sine forkerte handlinger, før de kommer til paradis. De som havner i skærsilden, kan ikke hjælpe sig selv ud, uden nogen hjælper dem ud. Derfor beder de for de døde, og kirken lærer at hvis nogen betaler penge til kirken, så vil de blive udsat for mindre pine.

Paven tilbød også syndsforladelse for penge. Lad os forklare dette lidt: Hvis en person havde gjort en forbrydelse, bedrevet hor brudt et eller andet af Guds ti bud, kunne vedkommende bare købe sig fri for straf, hvis en betalte for denne synd. DET var syndsforladelsen. Den som havde mange penge, kunne godt tillade sig at synde en hel del.

 

1:22:33 Roman Empire Rules Today Pt 2 (Full Length) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=P4VdGWAy77g
06/02/2011 - Uploadet af kytekuttertv
Not the best quality but the information on this video is outstanding!
 

Afladskræmmeren Tetzel, som var Romerkirkens talsmand på Luthers tid, erklærede at i kraft af hans afladsbrev ville alle de synder som køberen havde begået - eller senere måtte ønske at begå, vil blive ham forladt. Det var ikke engang nødvendigt at angre sin synd. ( D´Aubigne, bind 3,Kap. 1 ) Folk fik dermed den forsikring at afladen kunne frelse, ikke bare de levende, men også de døde. Slagordet var: "Når pengene i kisten klinger, snart sjælen ud af skærsilden springer." I det øjeblik pengene klirrer mod bunden i afladskræmmerens kiste, ville den sjæl man betalte for, slippe ud af skærsilden og flyve op i himlen.  

Folk har op gennem tiderne givet mange penge til kirken. Mange har betalt store summer til den Katolske Kirke fordi de da troede at de hjalp sine kære ud af skærsildens smerte. Kirken er blevet rig på falske præmisser. Den Katolske Kirke har derfor gennem tiderne samlet mange penge ind på grund af denne skræmmepropaganda, og har bygget mange flotte kirket. Tænk at bruge bedrag som handelspropaganda. De burde skamme sig, over den måde den Katolske Kirke har bedraget folkeslag på.

 

The Jesuit Banking System - Eric Jon Phelps - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=9fmi_uiID0o
25/01/2012 - Uploadet af Islandretreat
The-Vatican-Billions-Avro-Manhattan.pdf http://www.mediafire.com/? 58f0usl0hvl5663.
 

 Men hvad siger Bibelen om - hvordan det går med mennesket når livet ophører ?  Bibelen siger at "Syndens løn er døden."( Romerne 6,23 ) Når syndens løn er døden, så er det ikke evig pine. Bibelen siger at de ugudelige skal få sin straf efter deres gerninger. ( Åbenbaringen 20,13 ) Hvis folk har gjort meget galt, så bliver straffen længere. Frofeten Malakias bekræfter dette således:For se, dagen kommer brændende som en ovn. Alle de overmodige, ja hver den som lever i ugudelighed, skal blive som halv. Dagen som kommer, skal sætte dem i brand, siger hærskarernes Herre, så der hverken bliver rod eller gren igen."( Malakias 4,1 ) Roden til det onde er er Djævelen og Satan, og grenene er de ugudelige. De skal brænde alle sammen. De skal brænde som halm. Et langt og ret halmstrå brænder længe, men et tørt og kort halmstrå brænder en kort tid. Dette illustrerer hvordan de ugudelige vil blive straffet. De skal straffes efter sine gerninger. Men det vil ende med døden. Men det er ikke nu vi bliver straffet i ildsøen. Vi læste jo: For se, dagen kommer brændende som en ovn." Så dette hører endetiden til.

 

Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki - Wikipedia, den frie ...

 

da.wikipedia.org/wiki/Atombomberne_over_Hiroshima_og_Nagasaki
 
Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki var de to atombomber, der blev kastet over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki den 6. og 9. august 1945 af  ...

 De 120.000 amerikanere, der blev dræbt i denne krig mellem USA og Japan - var det Kristne amerikanere. Var Hirosima og Nagasaki de to mest kristne byer i Japan ???  


 Johannes støtter dette, når han skriver om hvordan de ugudelige vil blive straffet i ildsøen. "Og hver den der som ikke blev indskrevet i livets bog, blev kastet i ildsøen ."( Åbenbaringen 20,15 ). Den samme forfatter beskriver ildsøen således: "ildsøen er den anden død." ( Åbenbaringen 20,14 ). Lidt senere skriver den samme forfatter ren: "Men de feje, vantro, afskyelige, mordere, dem som lever i hor, troldmændene, afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få sin del i søen som brænder med ild og svovl. Den er som den anden død." ( Åbenbaringen 21,8 ).

A Lamp In The Dark:untold history of Bible ~ Full Film - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GNZ-sOzXWEk
03/03/2011 - Uploadet af amy2x .
Watch Later A Lamp In The Dark - The Untold History Of The Bible ~ Full Documentaryby Melchizedek ...

 The Protestant Reformation - Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=h025a8GFlyI
31/08/2008 - Uploadet af HistoryTubeTV
The Protestant Reformation - Part 1 - YouTube. Subscribe 993. Video Responses . How protestant church ...
 

The Protestant Reformation - Part 2 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ePwNQ9o03ig
31/08/2008 - Uploadet af HistoryTubeTV
The Protestant Reformation - Part 2 - YouTube. Subscribe 1,009. Top Comments. John Dow 9 months

 Hvis du vil vide mere om Personerne = ( John Wiclif ) ( Johan Hus ) ( Hiernonymus 1370-1416 ) ( Martin Luther ) ( Ulrich Zwingli ) og folket Valdenserne og Guds uforanderlige lov, og ( Rasmus af Amsterdam ) så kan jeg anbefale dig at anskaffe denne bog =

Den Store strid - af - Ellen G. White

ISBN 978-87-994522-5-5    ( www.Google.dk )

Bibel-skolen  

Cirka 470 sider - kan eventuelt bestilles på - +45 9694 0411

William Tyndale - Wikipedia, den frie encyklopædi


 Hvordan gik det det med de ugudelige i byerne Sodomo og Gomorra ? De brændte med en uudslukkelig ild, men ilden slukkedes da der ikke var mere brænde. Det står således: "Ligesom Sodomo og Gomorra og byerne der omkring, som på samme måde drev hor og gik efter fremmed kød, ligger for vore øjmne som et eksempel, idet de lider en evig ilds straf." ( Judas 7 ) Det står at byerne og dem som levede der skulle brænde i en evig ild. Det var straffen for deres umoral. Men  vi ved at disse byer ikke brænder der i dag. Ilden slukkedes da alt var brændt op. Alt blev til aske. Apostlen Peter siger at det som hændte med Sodomo og Gomorra er et eksempel på hvordan det vil gå i fremtiden. Det står således: "Gud legde byerne Sodomo og Gomorra i aske og fordømte dem til undergang, og dermed har sat dem til at være forbillede på de ugudelige i fremtiden." ( 2. Peters brev 2,6 ). Så straffen hører fremtiden til !

Jesus har også et ord til os i denne sag. Han siger: "Ligesom ugræsset sankes og brændes op med ild, således skal det gå til verdens ende: Menneskesønnen skal udsende sine engle, og de skal sanke ud af hans rige alt det som er til anstød og dem som driver med lovløshed. Og de skal kaste dem i ildovnen. Der skal være gråd og tænders gnidsel ." ( Mathæus 13,40-42 ).

Vi ser igen at straffen hører fremtiden til - ved verdens ende. De ugudelige brænder ikke i et evigt helvede, således som den Katolske Kirke forkynder. Denne Katolske forkyndelse om evig pine har smittet over på nogle protestantiske Kirkesamfund desværre !

Satans endelige straf beskrives således: Du har vanhelliget dine helligdomme ved dine misgerninger, ved at du drev handel på uret vis. Derfor henter jeg ild frem fra din midte. Den skal fortære dig. Jeg vil gøre dig til aske på jorden, for øjnene på alle som ser dig. Alle som kendte dig blandt folkene, er forskrækket over dig. Du er blevet til rædsel, og for evigt skal du ikke være mere." ( Esekiel 28,18-19 ).  

 

Life of Martin Luther in pictures - YouTube

www.youtube.com/watch?v=mfWNsRF8N0U
19/02/2011 - Uploadet af Kelowna Lutheran
A 14-minute montage of pictures from Pastor Tyler's travels in Germany. Martin Luther (1483-1546) was
 

 Så det bliver ikke nogen evig pine, således som den Katolske Kirke siger. De ugudelige vil få deres straf - ved verdens ende - som vil ende med døden. De vil blive til aske. Men ilden er uslukkelig den tid straffen varer, og den er evig, i den forståelse af ordet "evig" kommer af det græske ord aion, som betyder lang tid, levetid, evig. Så når de ugudelige vil blive straffet i ildsøen "i lang tid" eller " i en levetid",   efter sine gerninger, så ender det med døden. For Gud har lovet at afslutte Djævelens virke, og når alle de ugudelige har fået deres straf, så vil Gud skabe en ny himmel og en ny jord. Apostlen Peter om dette således :"Men vi venter på Hans løfter om en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdigheden bor. Derfor, elskede, da dere venter dette, så legg vinn på at blive fundet uden flekk og lyte for ham i fred."( (. Peters brev 3,13-14). Johannes når til samme konklusion: "Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet var ikke mere."( Johannes Åbenbaringer 21,1 ). For dem som forsat vil holde fast på deres teori om evig pine, så vil vi spørge: Hvor er helvede når den første jord er borte og havet ikke er mere?" Det er ikke på jorden, for elementerne og hele jorden vil smelte i brand. Nej, hver spire af ondskab er da borte. Ikke et virus af ondskab er igen. Det ville bare ødelægge tilværelsen for de retfærdige endnu en gang, og det har Gud forudset. Derfor vil al ondskab smelte i brand og tilintegøres, og være borte for evigt.  

Denne kamp foregår også i vores tid. Lad mig henvise til et langt - men meget oplysende indlæg i Tidehverv - af den meget vidende -

Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk  

Af Katrine Winkel Holm, Tidehverv, 2011, nr. 7, sept., s. 140-149.

 

 www.Tidehverv.dk 

www.Martin-Luther.dk

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

Hvorfor skete Reformationen  ???

Friheden i Fare

http://www.sabbat-kristne.dk/183379968 

http://www.sabbat-kristne.dk/288090813 

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801

 


 

New Pope is First JESUIT to lead Catholic Cult - Illuminati ...

www.youtube.com/watch?v=4DqbUygITBU
14. mar. 2013 - Uploadet af Mark Dice
New Pope is First JESUIT to lead Catholic Cult - Illuminati Insider? - False Prophet or Black Pope? Mark ...

 


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE