3. 500 år efter Luther

Føljeton om Luther - 19. juni 2013 - Global magt.

I dag ,den 30. juni 2013 forsætter her en føljeton om

Martin Luther. = 3.

500 år efter Martin Luther

født 1483 = død 1546

Martin Luther - Wikipedia, den frie encyklopædi

 

www.Google.dk 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???
 


  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 www.wikipedia.net

 


 

Rom er den samme i dag

Er det overraskende for dig at protestanterne nu rækker sin hånd ud mod Rom og samarbejder med Rom? Det er tydelig at protestanterne nu har glemt hvordan Rom forfulgte anderledes troende, som levede på Luthers tid. Som vi har set, så blev flere fængslet for sin tro, pint og tortureret.

 

Inquisition Torture Tools Of The Vatican - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=xbBBezxalXUDel
Delt på Google+ Se indlægget.
07/05/2011 - Uploadet af kytekuttertv
The saints of God being martyred was foretold in Revelation. Learn some of the techniques used by the ...
 

Flere videoer for .Inquisition Torture Tools Of The Vatican . »


 

Derfor, hvis vi ikke kender vores historie og vores Bibel, så vil vi heller ikke forstå hvad som ligger foran. For Rom er den samme i dag som tidligere, og historien gentager sig. Den Katolske Kirke har bare forklædt sig som en Kristen Kirke. Det Katolske system er i dag ( 2013 ) forklædt som Kristendom. Dette system er derfor religiøst set en ulv i fåreklæder. De opererer med en hvid Pave og en sort Pave. Den hvide Pave charmerer folk med al sin pragt og rigdom. Den anden pave, jesuitternes leder, arbejder i hemmelighed, i mørke.   

Council of 7 EXPOSED! MUST SEE!!!.flv - YouTube

Ignatius av Loyola - Wikipedia

En spådom fra en af Vatikanets Paver - har spået - at Pave nr. 112 -bliver den sidste Pave.

Er denne Pave - der er den første Jesuit - der bliver Pave - også Pave nr. 112 ???  

TV: Historisk øjeblik: Paven krammer paven - TV 2 Nyhederne

nyhederne.tv2.dk/.../id-66240989:tv-historisk-øjeblik-...
24/03/2013
Pave Frans har lørdag besøgt sin forgænger som den katolske kirkes ... Lombardi nok engang lovet ...
 

Converts to Islam: Did the Vatican Create Islam? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=VSHbz2yPMz8
13/03/2013 - Uploadet af tanio tancev
"Star converted to Islam" "Women In Islam ᴴᴰ V2" "My Path To Islam" ... RE: Muhammad Luhaidan | How the ...
 

Flere videoer for Converts to Islam: Did the Vatican Created ... »


 Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi


 Det er jesuitterne, som er Vatikanets hemmeligt trænede soldater. I følge Jesuiteden, den ed - det løfte - Jesuitterne har afgivet til Paven - og med det hellige løfte til Paven - indgår Jesuitter i deres embede, så de kan skabe krige - for at nedbryde regeringer - således de nye regeringer - lovgiver efter Vatikanets direktiver. Jesuitter er uddannet til religiøst at infiltrere andre kirke-samfund - og til at kunne optræde som en Lutheraner blandt Lutheranere - en babtist blandt Babtister - en Pinseven bladt pinsevennerne - en adventist blandt adventisterne - og så videre = osv. Gennem uddannelse vil de få positioner - og i positioner kan de anbefale deres kirkesamfund - at blive en del af den økumeniske kirkebevægelse. De er total loyale mod paven, og de kan - hvis det er nødvendigt, bruge kniven - blykuglen - og hvad som helst - for at opnå deres mål. Enhver som læser jesuiteden, den troskabsed Jesuitter aflægger til Paven - inden de træder ind i deres embede, vil se dette.

( Se - www.endtime.net - Eliten strammer grebet )

Men de aller fleste protestanter lukker øjnene for den smarte strategi som Rom bruger, for at opnå global ensretning - religiøst - også gennem verslig lovgivning på denne planet.

Eksemplet Danmark   

Der er i Danmarks Folketing vedtaget en ( verslig lov ) der tillader ægteskab mellem homoseksuelle i National-statens mere end 2200 Folkekirker.

Hvor mange af Danmarks Biskopper og Præster er = Jesuitter ???

Denne udvikling i - Danmark - kan kort forklares således =

FOLKEKIRKEN - FOLKETS KIRKE - FOLKETINGETS KIRKE


 

 

Ex-Jesuit Alberto Rivera - The Greatest Deceit - (and today´s ...  

www.youtube.com/watch?v=yjLPziXpX-o
24/10/2012 - Uploadet af HeavenClear
Ex-Jesuit Alberto Rivera - The Greatest Deceit - (and today´s greatestest deceit...) HeavenClear·261 videos ... 

 


 

 ET 500 ÅRS JUBILÆUM

Når Protestanter snart skal fejre et 500 års jubilæum for Reformationen og Martin Luther, så ville vi tro at Reformationstanken ville vende tilbage, og at folk ville blive mindet om Martin Luthers kamp mod den Katolske Kirke. Men faktum er at protestantismen, den er snart helt død i dag. I denne fejring vil en måske høre at på Luthers tid var nogle personer misfornøjede med datidens system, og at reformationen var et udslag af misforståelse, bitterhed og bagatelagtige stridsspørgsmål. Nu er vi en ny tid. Alt har forandret sig. Nu vil vi ikke strides mere, men have religiøs enhed. Vi vil nu se både protestanter og Kattolske ledere bestræbe sig på - at snakke om enhed - end om splittelse. Bibelen siger at de vil være så enige at de kun har én tanke, men Bibelen åbenbarer også at disse kræfter strider mod Kristus og de trofaste står på Kristi side.  ( Åbenbaringen 17,12-14 ).

Citat fra min ældre Bibel side 328 Johannes åbenbaring

Kapitel 14. Vers 12 til 14.

12. Her gælder det om udholdenhed for de hellige, der holder fast ved Guds bud og troen på Jesus.

Åb.  13,10

13. Jeg hørte en røst fra Himmelen sige: >> skriv: Salige er de døde, som dør i Herren fra nu af. Ja, siger Ånden, de skal hvile efter deres møje, thi deres gerninger følger dem.<<

Hebr. 4,10

14. Og jeg så en hvid sky, og på skyen sad der en, der lignede en menneskesøn, med en gylden krans på sit hoved, og et skarp segl i sin hånd.

Dan. 7,13 Åb.1,13            Bibel Citater slut.


 

 Den økumeniske bevægelse samler både katolikker og protestanter rundt om et fælles bord. Vi gentager: Det er udmærket med enhed, men det skal være en enhed i Kristus, og ikke på enighed gennem flertalsbeslutninger og religiøs hestehandel. Jesus sagde: " Jeg beder at alle må være ett, ligesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også du må være ett i os, for at verden skal tro at du har udsendt mig."  ( Johannes ev. 17,21 )

Så det skal ikke bare være en enhed, men en enhed i Kristus.

Hvis Luther havde levet og set hvordan de kommer til at fejre hans reformation, ville han have revset både katolikker og frafaldne protestanter. For de frafaldne protestanter er dem, der flirter med Rom.

Vi ser at Bibelens ord går i opfyldelse, nemlig at "hele verden vil undre sig og følge efter dyret. ( Pavemagten ) , og "kongerne og stormændene på jorden blev ført vild af skøgens ( pavemagtens )trolddom."   ( Åbenbaringen 13,3 og 18,23 ).

Johannes åbenbaring Kapitel 13. Vers 3 

13,3. Og jeg så, at et af dens hovedervar som såret til døden, men dets dødshug blev lægt. Og hele jorderig fulgte undrende efter dyret. 

18,23.  og ingen lampes lys skal mere lyse i dig, og brudgoms og bruds røst skal ikke mere høres i dig. Thi dine købmænd var jordens stormænd, og ved din fortryllelse blev alle folkeslagene forført.

Der henvises yderligere til - Es.23,8. og Jer.16,9 - i Bibelen.  


 Flere videoer for Torture -The Guantanamo Guidebook . »


Pavemagten har altså en trolddom, en så smart strategi at de fleste ikke kan klare at gennemskue hvad den egentlig går ud på. Men når de alle er blevet enige om deres internationale strategi og lovgrundlag, så vil de sørge for at forfølge dem - som er modstandere af denne udvikling, og som afslører deres falske lære og strategi, ligesom de forfulgte Luther - Hieronymus, Wicliff, Hus, Zwingli og mange, mange andre.

 


Excommunicated Priest Exposes the New World Order.. 3/3 Must see!

 

www.youtube.com/watch?v=VXghTbrcV8o
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 

 
www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10/04/2011 - Uploadet af JediWitness
NWO and Occult researcher Freeman speaks with Texas minister and author Tex Marrs about the occult ...

 

The Roman Empire 20 of 20 - THE GREAT WHORE OF BABYLON ...

www.youtube.com/watch?v=1wDrtBYrBZU
15/05/2011 - Uploadet af CombatForTheFaith
The Roman Empire 20 of 20 - THE GREAT WHORE OF BABYLON EXPOSED NWO. CombatForTheFaith·1,432 ... 

 Har den Katolske Kirke forandret sig ???

Men nu 500 år efter Luther kan vi spørge: Har den Katolske Kirke forandret sig ? Nej, den katolske Kirke har forsat sine ubibelske læresætninger og traditioner. Lad os kortfattet betragte nogle af disse:

1. Den Katolske Kirke tror at paven er Kristi Vikar på jorden. Bibelen siger derimod, at Jesus sendte Den Hellige Ånd i sit sted. ( Johannes evangeliet Kapitel 14. Vers 16-17 ). De tror at Peter var den første Pave, men den fejlende Peter kunne ikke være kristi vikar. Jesus sagde: "På denne klippe vil jeg bygge min menighed" ( Mattæus ev. 16, 15-18 ) Ordet "denne klippe" peger tilbage på Kristus. Det græske grundtekstord for "denne klippe" = Petra. Ordet Petra betyder Klippen. Så det er Kristus der er klippen. Grundtekstordet for Peter = Petros, som betyder en sten eller en rullesten. Det er Kristus vi skal bygge vores menighed på, og ikke på et fejlende menneske, som alle paver op gennem tiden har været. Paulus skriver om Israels folk da de var i ørkenen: For de drak alle den samme åndelige drik; for de drak af den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Jesus."( 1. Korinterbrev 10, 4). Det er Jesus som er Klippen og ikke Peter.

 

Pope's Resignation Confirms Seagull's Attack On The Dove Of ...

 

www.youtube.com/watch?v=ITspttokYzU
06/05/2013 - Uploadet af ZeroPermissionTwo
Pope's Resignation Confirms Seagull's Attack On The Dove Of Peace Is A Sign From God ...
 

 

 

2. Den Katolske Kirke tror at når præsten holder en prædiken om Nadveren, og siger nogle "hokus Pokus" ord, så mener de at dette brød bogstaveligt bliver forvandlet til Jesu legeme. Og så skal de spise Jesu Legeme eller ofre ham påny hver gang de spiser brødet ( i forbindelse med nadveren ). Så for det første så tror præsten,at han kan skabe skaberen og derefter spise ham. Da Jesus indstiftede nadveren, takkede Han, brød brødet og sagde: Dette er mit Legeme,som er for jer; gør dette til minde om mig!"( 1. Korinter brev 11,24 ). Når vi spiser brødet, så skal det minde os om at Jesus gav sit liv for os på Golgata kors. Desuden siger bibelen at Jesus, blev ofret een gang for alle. ( Hebræerne 7,27 og 9,28 ). Det er en hån imod Jesus og Hans offer for os, at ofre ham på ny hver gang en spiser brødet og drikker kalken, sådan som de gør det i den katolske udgave af nadveren. Det viser bare at den katolske Kirke ikke accepterer at Jesu offer var godt nok til at frelse os.

  Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

 

www.skipbaker.com


 

3. Den Katolske Kirke har lavet det andet bud om i sin katekismus. I det andet bud i Bibelen står der, at vi ikke skal tilbede billeder eller statuer. ( 2. Mosebog, 20,4-6 ) I den Katolske Kirke tilbeder de statuer af jomfru Maria, og de tror at det er Maria som åbenbarer sig i Fatima og andre steder på jorden. Men Maria er død for cirka 2000 år siden, så det er nok en anden ånd, som viser sig som jomfru Maria.  

Tak = til de modige = der fortæller os = Guds lam = Sandheder.  

Flere videoer for .Inquisition Torture Tools Of The Vatican . »


 

STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

Guds advarsel til ( også ) de Kristne i USA = findes måske i ( Guds Lov ) De 10 Bud  = i Bud nummer 2. som lyder således i =  Bibelen

Second Thou shalt not make a carved image in the form of anything in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth! Thou shalt not adore them, nor serve them: for I the Lord your God, am a jealous God. I punish fathers sake of children, grandchildren and great-grandchildren of those who hate me! but those who love me and keep my commandments, I will show mercy unto thousands.

Frihedsgudinden - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvis du ikke kender ( Guds Lov - Det andet Bud ) det - der står i Bibelen, så forstår du ikke den advarsel - som også er indeholdt i bud nummer 2 i Guds Lov. I min ( personlige katekismus ) årgang 1925 - fra min Konfirmationstid - der lyder Bud nummer 2 således =

Den Danske katekismus = 2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn.

Af - Bibelens 10 bud - lyder Bud nummer 2.  således =

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

 


 

4. Den Katolske Kirke tror at jomfru Maria blev taget op i himmelen , og vores bønner skal gå gennem hende for at komme frem til Jesus og Faderen. Det er Katolikkernes eget påfund for Maria er død for ca. 2000 år siden. Hun ligger i graven som alle andre døde personer, og venter på opstandelsens dag. ( 1. Tessalonikerbrev 4,15-17 ) Bibelen siger klart at "det er tre som vidner i himlen, Faderen, Ordet og den Hellige Ånd,og disse tre er én." ( 1. Joh. 5. 7 )  Denne tekst har den Katolske Kirke ikke taget med i sin grundtekst ( Textus Vaticanus ), , for de vil have 4 specielle hellige personer i himmelen, hvor Maria er den 4. - som de sender bønner til. Men Jesus siger: "Jeg er vejen, sandheden og livet, ingen kommer til faderen uden gennem mig." ( Johannes evangeliet Kapitel 14. Vers 6 ). Det er kun Jesus der er vores mellemmand mellem os og faderen. Vore bønner skal gå gennem Ham. For det er én Gud og én mellemmand imellem Gud og mennesker og mennesket Kristus Jesus." ( 1. Timotius 2,5 ).  


 5. Den Katolske Kirke mener at Paven og præsterne kan tilgive synd. Spørgsmålet stilles derfor: Skal vi gå til præsten, til Marie eller Jesus for at få tilgivelse for vores synder? Bibelen gør det klart "synd er lovbrud".( 1, Johannes brev 3,4 ).  "Vi har alle syndet og fattes ære" ( Romerne 3,23 ) og "syndens løn er døden."  ( Romerne 6,23 ) Derfor er vi i udgangspunktet skyldige til døden. Jesus er den eneste som kan fri os fra synd. Det er ham der har skabt os, det er ham der har givet sit liv for os, og det er ham der kan frigøre os fra syndens forbandelse. Det er kun Jesus, der har levet et liv her på jorden uden at synde. Vi læser: "For vi har ikke en ypperstepræst som ikke kan have medynk med vore skrøbeligheder, men en sådan som har blivet prøvet i alt i lighed med os, dog uden synd." ( Hebræerne 4,15 ). Derfor "Får Sønnen frigjort dig, da bliver du virkelig fri." ( Johannes ev. 8,36 )

Men jesus kan ikke frigøre os uden vi angrer vor synd og beder om tilgivelse. Skal vi da gå til præsten, paven eller til Jesus? Vi har allerede set at det kun er en frelser og én mellemmand mellem Gud Fader og os mennesker, og det er Jesus Kristus. Men vi må ikke glemme at, vi også skal bekende vore synder imod den person vi har syndet imod. Vi læser: "Tag dig i agt! Hvis din bror synder mod dig, så irettesæt ham! Og hvis han omvender sig, så tilgiv ham." ( Lukas 17,3 ).

Så vi skal gå til den person, som vi har gjort noget galt imod. erkende vor synd og så vil han tilgive os. En præst eller pave har ikke noget at gøre med denne sag. Den endelige tilgivelse får vi hos Jesus. I Jesu mønsterbøn, ( Fader vor ) der læser vi: Forlad os vor skyld,som vi forlader vore skyldnere."  ( Matthæus ev. 6,12 ).

Og Johannes skriver dette: "Dette skriver jeg til jer for at i ikke skal synde. Og hvis nogen synder , har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, Den retfærdige." ( 1. Johannes brev 2,1-2 ).  

 

 www.wikipedia.dk  www.Google.dk  www.forfulgt.dk

The Islamic Connection to Rome - YouTube

www.youtube.com/watch?v=aKJSGA4fP3c2. maj 2011 - 96 min. - Uploadet af selious04
________SHRINERS & THE SYMBOL OF ISLAM____________ "Way back when Muslims were first
...

www.Nationaldemokraten.dk

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube 

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 
 
www.youtube.com/watch?v=oF4tLBvRa7k
10/05/2009 - Uploadet af KevZen2000
Re: The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1by cozycloser529 views · The Vatican creating Islam By...
 

Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7uU3Ddp6u0o
16/02/2012 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-25 ...
 
 
  

Vil beboerne i Skjern og omegn kæmpe for = at bevare derer daglige vaner = eller skal de udskiftes med andre folkeslags = daglige vaner ???  

 De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

 Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem! 

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
  

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL - jesuits & black pope ...  

  

5. forsat.

Det er bare gennem Jesus Kristus at synderen kan få tilgivelse og få adgang til Guds rige. Jesus alene er vor frelser, vor mellemmand og vores advokat hos Gud. Det er til ham vi må gå med vor synd. Når vi indser vores synd og angrer og vender os til ham, for at få syndens forladelse, så har vi dette løfte. " Dersom vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, og så tilgiver han os vore syndere, og renser os fra al uretfærdighed. ( 1. Johannes brev 1,9 )

De Katolske præster og paven sætter sig i Kristi sted og tager Kristi plads, når de står frem som nogen der kan tilgive synd gennem skriftemål. Bibelen har forudsagt at dette frafald ville komme. Vi læser: Lad ingen dåre friste dig på nogen måde! For først må frafaldet komme og syndens menneske åbenbares,fortabelsens søn, han som står imod og ophøjer sig over alt som kaldes Gud eller helligdom, så han atter sætter sig i Guds tempel, og giver sig selv ud for at være Gud."  ( 2. Tessaloniker brev 2, 3-4 ).

Her bliver han som sætter sig i Kristi sted kaldt for syndens menneske, fortabelsens søn og den lovløse. Han som sætter sig i Guds Tempel og giver sig ud for at være Gud. Det er ingen anden end Paven, der her  tales om. Det er Paven der er den lovløse, som også har ændret Guds 10 bud. Han tager kristi plads som mellemmand  og giver sig ud for at være den der kan tilgive synd. Hvorfor skal den protestantiske verden samarbejde med syndens menneske, fortabelsens søn, den lovløse?

 Walter Veith - Rekindling The Reformation - Amazing Discoveries -

www.Google.dk   

Den der søger - skal finde

www.wikipedia.net

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 Dronningen har broderet klæde til Luthers slotskirke: Jeg var virkelig bidt af det

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE