ANALYSE-SPILLET

Hvordan virker = Tempelmagtens = Kommando-system  ???

Papal Keys  Papal Keys 

ANALYSE-SPILLET

henvender sig specielt til de unge = der er mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713 

http://www.vilde-teorier.dk/425008582

Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille  
Analyse-Spillet   
God fornøjelse med spillet.
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.

http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

 Spillets Analyser foregår = hver eneste uge = hvor tre personer ( som regel mellem 14 år og 21 år ) mødes = og analyserer ugens begivenheder inden for

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militær - Kultur - Medierne


   www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

  Hjemmeværnet

Et Hjemmeværn = uden våben = hvem gavner det  ???

Blev denne afvæbnings-strategi brugt i Rusland ???

 Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

Det er ikke alle = der kan lægge 2. og 3. sammen = og få 4. ud af det hver gang.


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille
Analyse-Spillet  
God fornøjelse med spillet.
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.
 

 25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage...

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=KfzytoVud4Y
6. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Eric Zemmour om menneskerettighederne. Ung Nationalkonservativ ... Alors Monsieur Zemmour, c ...
 

 
 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 www.123hjemmeside.dk


 

ANALYSE-SPILLET

Hvem er den  hemmelige  Enehersker ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk 

Om - Martin Luther - nederst til venstre.

 www.Sabbat-Kristne.dk 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk  

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 

Hvor har vi ( demokratiet  ) hvor det er

www.TavshedensTyranni.dk

der hersker

http://www.sagenskerne.dk/16050857

 

Hvorfor Massiv Censur

Hvad er det muslimer = absolut ikke må vide  ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Analyse-Spillerne

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 må selv finde ud af = hvordan de Printer ugens debat-emne ud = til hver enkelt deltager i analyse-spillet

http://www.feriepartiet.dk/405763409

til gengæld er det gratis at deltage i

analyse-spillet

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

Er


 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ??? 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

 ANALYSE-SPILLETS REGLER

 UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd de ugentlige analyser fra disse  hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der senere - skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for
 
Religion - Politik - Jura - militært - Økonomi - Kultur - Medie-censur.
 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Forsøg at finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 

Det bør bemærkes

at det er tilladt at printe debatoplæg ud

for de Personer = der deltager i

ANALYSE-SPILLET

www.123hjemmeside.dk

 
WEEKLY ANALYZE THREE FRIENDS or TRE VENINDER

Begin the weekly data from these websites. First person controls the mouse. The next person - provides coffee and more. The third person notes it down - later - for further analysis.

Remember = Dear Youth = in searching for truths about Temple Magtens global functions = within these 7 overall global areas = and how he combined - to ensure - full global control - within

Religion - Politics - Disclaimer - military - Economy - Culture - Media-censorship.

 
It as in (confirmation lessons) and other Young finds interesting - it is free to any - to save on a (USB connector) for deeper analysis later - when your training if necessary. back in time allows - that in turn can be assembled - in front of a computer and can continue your analysis - who is the temple of the Lord in the real world. Try to identify the issues - leading to response - which in turn leads to new questions - and so on. Agree on when and where in can and must meet - on your weekly analysis meeting-days.
 

 
 
Et godt råd
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
 Først når du kan holde den faste ugentlige aftale ( hver gang ) med dine to medspillere = er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet.  

Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

 
 
Hvis du sætter disse links ind på dit skrivebord
 
 så er du kun et klik fra analyse-spillet.
 
Dette er naturligvis dit valg
 
 

 Spørgsmålet er dateret =  9. Januar 2015

Kender Danmarks Kirkeminister Guds Segl  ??? 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 
 

 
 Analyse-Spillet - specielt = for de lidt mere kvikke.
 
Analyse-Spillet kræver kun - een Computer - og tre personer - men fem personer kan deltage. Bliver der flere end fem Personer i gruppen - så deler den sig til to grupper - og således fremdeles. Et fælles møde over to til tre dage - kan så senere aftales - hvis der bliver tre grupper eller flere grupper - der dyrker Analyse-spillet. Et fast gruppemøde - kan så aftales - at skulle finde sted hvert kvartal - eller hvert halve år.  ???
 
Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille
Analyse-Spillet
God fornøjelse med spillet.
 
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.
 
 
 
 

Hvis du vælger at spille ( Analyse-Spillet ) som er specielt egnet for kommende efterretnings-officerer - og eventuelt for - kommende journalister - og andre - der måske vil vide - lidt mere end de fleste andre  - så kan ( Analyse-Spillets ) oplysningerne opbevares på en = www.123hjemmeside.dk  =  i første omgang - på en ( fælles arbejds-computer ) og derfra kan du og dine 2 til 4 medspillere i første gang - opbevare og gemme de indhentede informationer - om den Nationale og globale udvikling - her på jordkloden - indtil i eventuelt opretter jeres egen personlige =  www.123hjemmeside.dk  =  med andre informationer - som i finder så interessante - at i ønsker at oprette jeres egen www.123hjemmeside.dk    Der er væsentlig statestik i denne bog

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog 

Ny bog af 

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

 

Ole Hasselbalchs besked til den danske ungdom

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 Billeder af bådflygtninge

 


 

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 


Er du mellem ( 12 år og 18 år ) hvilken fremtid overvejer du  ???

 

The Quigley Formula - G. Edward Griffin lecture - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=ynVqPnMQ2sI

Måske en fremtid i en dansk Institution  ???


 

Hvad er = USA = et demokrati - eller - en Republik  ???

 Kender befolkningen i USA svaret på dette spørgsmål  ???
 
Kan USAs  Præsident = svare på dette spørgsmål ???
 
 
 
 
 Det er muligt - at deltagere i Analyse-Spillet - ønske at Printe
 
Debat-oplæg
 
ud - til jeres ugentlige - analyse-aften.
Det skulle så være muligt - fra nogle af disse Links
 
 
 

www.Trykkefrihed.dk

Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Læs artikel

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 
 

212 - Hidden Agendas / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=0Q18iSz6mus
5. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
http://amazingdiscoveries.tv/media/124/212-hidden-agendas/ http://amazingdiscoveries.org/ This ...
 
 

 
 
 
 
 

Babylonian Mystery Religion/Kabbalah/Talmud/Gnostics ...

www.youtube.com/watch?v=81ENZcAcLbk
11. maj 2015 - Uploadet af mattwalker02
Babylonian Mystery Religion/Kabbalah/Talmud/Gnostics/Templars/ ... /Talmud/Gnostics/Templars ...
 
 
 
Lad dog være med at være så bange - for den fremtid i alligevel ikke undgår.
 
 Har James Warburg udtalt disse ord i 1950  ???
Hvilke Religioner samler på afhuggede hoveder  ???
 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 

Er Danmarks Ungdom = Bimlende Historieløse  ???

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 Hvor mange mellem 14 år og 21 år kan huske  

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

  

Advarsel fra Gud
 
 
 
 
 
 
 

The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal ...

https://www.youtube.com/watch?v=odYokMFvslQ
31. dec. 2015 - Uploadet af Israel Ireland
The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal Order Exposed! ... 1:04:02. William Cooper - The ...
 
 
 
 

Don't cry for me argentina - Suzan Erens - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uvLB9yU5AAU
23. apr. 2011 - Uploadet af DrakeSparrow
Suzan Erens sings: Don't cry for me argentina at New York's Radio City Music Hall.
 


 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE