ANALYSE-SPILLET

Giver Paven ordrer til alle Imamer på denne Jordklode ???

 

 http://www.sabbat-kristne.dk/288090813

  http://www.advarselspartiet.dk/380611127  

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Hvordan virker = Tempelmagtens = Kommando-system =

  ???

Papal Keys  Papal Keys 

ANALYSE-SPILLET

henvender sig specielt til de unge = der er mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713 

http://www.vilde-teorier.dk/425008582

Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille  
Analyse-Spillet   
God fornøjelse med spillet.
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.

http://www.tro-eller-overtro.dk/424630229 

 Spillets Analyser foregår = hver eneste uge = hvor tre personer som regel er mellem ( 14 år og 21 år ) mødes = og analyserer ugens begivenheder inden for

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militær - Kultur - Medierne


   www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

  Hjemmeværnet

Et Hjemmeværn = uden våben = hvem gavner det  ???

Blev denne afvæbnings-strategi brugt i Rusland ???

 Jens Jackie Jensen, eks-kommunist, om racismeparagraffen ...

http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684 

 http://www.sabbat-kristne.dk/418667988 

Det er ikke alle = der kan lægge 2. og 3. sammen = og få 4. ud af det hver gang.


 

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

Grundlovsnyt - YouTube

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille
Analyse-Spillet  
God fornøjelse med spillet.
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.
 

 25.10.2015:
Generalmajor til forbundskansler Merkel:
Jeg beder Dem om at træde tilbage...

Eric Zemmour om menneskerettighederne - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=KfzytoVud4Y
6. aug. 2015 - Uploadet af Ung Nationalkonservativ
Eric Zemmour om menneskerettighederne. Ung Nationalkonservativ ... Alors Monsieur Zemmour, c ...
 

 
---------- 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; AreSatanic, rebranded Knights Templar ...

 http://www.kulturpartiet.dk/25458801


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 www.123hjemmeside.dk


 

ANALYSE-SPILLET

Hvem er den  hemmelige  Enehersker ???

www.kulturpartiet.dk
www.forsvarspartiet.dk
www.fornyelsespartiet.dk
www.Tavshedens-Tyranni.dk  
www.sagenskerne.dk
 
www.pokerpartiet.dk 
www.oplysningspartiet.dk 
www.advarselspartiet.dk
 
www.feriepartiet.dk
www.oplys-dig-selv.dk

www.Sabbat-Kristne.dk 

Om - Martin Luther - nederst til venstre.

 www.Sabbat-Kristne.dk 
www.Vilde-Teorier.dk  
www.Skjulte-Sandheder.dk
www.about-Truths1.dk
www.Tro-eller-overtro.dk

www.kulturmoder.dk   

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554865 

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Du kan høre Lidt Dansk Musik på dette link

www.Kulturpartiet.dk

 

Hvor har vi ( demokratiet  ) hvor det er

www.TavshedensTyranni.dk

der hersker

http://www.sagenskerne.dk/16050857

 

Hvorfor Massiv Censur

Hvad er det muslimer = absolut ikke må vide  ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

Analyse-Spillerne

http://www.oplys-dig-selv.dk/416621517 

 må selv finde ud af = hvordan de Printer ugens debat-emne ud = til hver enkelt deltager i analyse-spillet

http://www.feriepartiet.dk/405763409

til gengæld er det gratis at deltage i

analyse-spillet

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529841 

Er


 www.sabbat-kristne.dk/390099042

Hvem forfalsker Bibler og hvorfor  ??? 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

 

Du kan høre  Hovedtaleren  på dette link

www.advarselspartiet.dk 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 

 ANALYSE-SPILLETS REGLER

 UGENS ANALYSER for TRE VENNER eller TRE VENINDER

Begynd de ugentlige analyser fra disse  hjemmesider. Første person styrer musen. Den næste person - sørger for kaffe med mere. Den tredje person noterer det ned - der senere - skal analyseres yderligere.
 
Husk = Kære Ungdom = i søger efter Sandheder om  Tempelmagtens  globale funktioner  = inden for disse 7 overordnede globale områder = og hvordan de han kombineres - for at sikre - fuld global kontrol - inden for
 
Religion - Politik - Jura - militært - Økonomi - Kultur - Medie-censur.
 
Det som i ( Konfirmander) og  andre Unge  finder interessant - det er i velkommen til eventuelt - at gemme på et ( USB-stik ) til dybere analyser senere - når jeres udannelse evt. igen tidsmæssigt tillader - at i igen kan samles - foran en Computer og i kan forsætte jeres analyser af - hvem der er Tempelherren i virkelighedens verden. Forsøg at finde de spørgsmål - der fører til svar - der igen fører til nye spørgsmål - og så videre. Aftal hvor og hvornår i kan og skal mødes - på jeres ugentlige analyse møde-dage.
 

 

Det bør bemærkes

at det er tilladt at printe debatoplæg ud

for de Personer = der deltager i

ANALYSE-SPILLET

www.123hjemmeside.dk

 
WEEKLY ANALYZE THREE FRIENDS or TRE VENINDER

Begin the weekly data from these websites. First person controls the mouse. The next person - provides coffee and more. The third person notes it down - later - for further analysis.

Remember = Dear Youth = in searching for truths about Temple Magtens global functions = within these 7 overall global areas = and how he combined - to ensure - full global control - within

Religion - Politics - Disclaimer - military - Economy - Culture - Media-censorship.

 
It as in (confirmation lessons) and other Young finds interesting - it is free to any - to save on a (USB connector) for deeper analysis later - when your training if necessary. back in time allows - that in turn can be assembled - in front of a computer and can continue your analysis - who is the temple of the Lord in the real world. Try to identify the issues - leading to response - which in turn leads to new questions - and so on. Agree on when and where in can and must meet - on your weekly analysis meeting-days.
 

 
 
Et godt råd
 
Vent med at spille Analyse-Spillet indtil du er voksen nok.
 
 Først når du kan holde den faste ugentlige aftale ( hver gang ) med dine to medspillere = er du voksen nok til at spille

ANALYSE-SPILLET

Nogle bliver aldrig voksne nok - til at spille - analyse-spillet.  

Islamisk Stats soldater diskuterer kvindelige sexslaver ... 

 
 
Hvis du sætter disse links ind på dit skrivebord
 
 så er du kun et klik fra analyse-spillet.
 
Dette er naturligvis dit valg
 
 

 Spørgsmålet er dateret =  9. Januar 2015

Kender Danmarks Kirkeminister Guds Segl  ??? 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 
 

 
 Analyse-Spillet - specielt = for de lidt mere kvikke.
 
Analyse-Spillet kræver kun - een Computer - og tre personer - men fem personer kan deltage. Bliver der flere end fem Personer i gruppen - så deler den sig til to grupper - og således fremdeles. Et fælles møde over to til tre dage - kan så senere aftales - hvis der bliver tre grupper eller flere grupper - der dyrker Analyse-spillet. Et fast gruppemøde - kan så aftales - at skulle finde sted hvert kvartal - eller hvert halve år.  ???
 
Af og til er nogle af disse 15 hjemmesider ikke tilgængelige - på grund af personlig stram økonomi.  Til gengæld er spillet gratis.
Jeg ønsker alle - der ønsker at spille
Analyse-Spillet
God fornøjelse med spillet.
 
Med venlig hilsen
Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul.
 
 
 
 

Hvis du vælger at spille ( Analyse-Spillet ) som er specielt egnet for kommende efterretnings-officerer - og eventuelt for - kommende journalister - og andre - der måske vil vide - lidt mere end de fleste andre  - så kan ( Analyse-Spillets ) oplysningerne opbevares på en = www.123hjemmeside.dk  =  i første omgang - på en ( fælles arbejds-computer ) og derfra kan du og dine 2 til 4 medspillere i første gang - opbevare og gemme de indhentede informationer - om den Nationale og globale udvikling - her på jordkloden - indtil i eventuelt opretter jeres egen personlige =  www.123hjemmeside.dk  =  med andre informationer - som i finder så interessante - at i ønsker at oprette jeres egen www.123hjemmeside.dk    Der er væsentlig statestik i denne bog

 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 Kan man kalde sig intellektuel uden at have læst denne bog 

Ny bog af 

Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard

 

 Bogen kan så vidt vides = kun købes hos = Den Danske Forening

 

Ole Hasselbalchs besked til den danske ungdom

 http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 Billeder af bådflygtninge

 


  Død over de kristne

  ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
  

 Læs tidligere indlæg her


Er du mellem ( 12 år og 18 år ) hvilken fremtid overvejer du  ???

 

The Quigley Formula - G. Edward Griffin lecture - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=ynVqPnMQ2sI

Måske en fremtid i en dansk Institution  ???


 

Hvad er = USA = et demokrati - eller - en Republik  ???

 Kender befolkningen i USA svaret på dette spørgsmål  ???
 
Kan USAs  Præsident = svare på dette spørgsmål ???
 
 
 
 
 Det er muligt - at deltagere i Analyse-Spillet - ønske at Printe
 
Debat-oplæg
 
ud - til jeres ugentlige - analyse-aften.
Det skulle så være muligt - fra nogle af disse Links
 

 Her er nogle Muligheder - for de debat-ivrige - der ønsker at printe

debat-materiale ud.

www.sabbat-kristne.dk/390099052

 www.sabbat-kristne.dk/409494936

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

www.sabbat-kristne.dk/183379967

 

 www.sabbat-kristne.dk/409494940

 www.sabbat-kristne.dk/409494938

www.sabbat-kristne.dk/390099037

www.vilde-teorier.dk/187384304

 

www.sabbat-kristne.dk/243947139

www.sabbat-kristne.dk/288090799

www.sabbat-kristne.dk/288090798

www.sabbat-kristne.dk/288090796

 


 

 Hvorfor starter året den 1. januar? | Videnskab.dk

 Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender - Wikipedia, den frie ... 

Fejrer Russerne jul = for at fejre at ( Jesus = Guds Søn ) blev født

 Den russiske jule- og nytårstradition - Ruslandseksperten 

 Der findes jo også tidligere ( civilisationer ) der har haft en anden Kalender.

 Billeder af mayaernes kalender 

Billedresultat for mayaernes kalender

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Hvad kan Danmarks Folketing blive enige om = efter næste Folketingsvalg  ???

 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657

Kan Ondskab analyseres

http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657

 

Kræver det et Politisk Flertal i = Danmarks Folketing = at indføre en ny kalender = Hvor den første ugedag bliver = søndag = og den sidste ugedag bliver lørdagen. Har et Politisk flertal i Danmarks Folketing magt til = at foretage en forandring = der gør søndagen til ugens første dag = og = lørdagen til ugens sidste dag ???

 

http://www.sabbat-kristne.dk/418667989 

 

 ---------------

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 
 

www.Trykkefrihed.dk

Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Læs artikel

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 
 

212 - Hidden Agendas / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=0Q18iSz6mus
5. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
http://amazingdiscoveries.tv/media/124/212-hidden-agendas/ http://amazingdiscoveries.org/ This ...
 
 

 
 
 
 
 

Babylonian Mystery Religion/Kabbalah/Talmud/Gnostics ...

www.youtube.com/watch?v=81ENZcAcLbk
11. maj 2015 - Uploadet af mattwalker02
Babylonian Mystery Religion/Kabbalah/Talmud/Gnostics/Templars/ ... /Talmud/Gnostics/Templars ...
 
 
 
Lad dog være med at være så bange - for den fremtid i alligevel ikke undgår.
 
 Har James Warburg udtalt disse ord i 1950  ???
Hvilke Religioner samler på afhuggede hoveder  ???
 

Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry ...

www.youtube.com/watch?v=h_4aGoHSvPY
10. apr. 2011 - Uploadet af JediWitness
Freeman and Texe Marrs Part 1- 3/4 (Occult, Masonry, Britney Spears, ... and singers such as Brittany ...
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 

Er Danmarks Ungdom = Bimlende Historieløse  ???

Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

 Hvor mange mellem 14 år og 21 år kan huske  

Kong Dan

 http://www.fornyelsespartiet.dk/49017516 

  

Advarsel fra Gud
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=odYokMFvslQ
31. dec. 2015 - Uploadet af Israel Ireland
The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal Order Exposed! ... 1:04:02. William Cooper - The ...
 
 
 
 

 

Don't cry for me argentina - Suzan Erens - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=uvLB9yU5AAU
23. apr. 2011 - Uploadet af DrakeSparrow
Suzan Erens sings: Don't cry for me argentina at New York's Radio City Music Hall.
 


 
Spørgsmål stillet i 2016.
Har Hitler mødt Paven i Argentina  ???
 
 
 

Præsenteret her 24. september 2016

Lidt om

Guds Søn = Jesus 

Jay Smith Answers Questions on Islam with Jack Hibbs - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hOBSIEmgoR4
19. nov. 2015 - Uploadet af Lay Eneh
Jay Smith Answers Questions on Islam with Jack Hibbs ... style, Pastor Jack and international expert on Islam ...

 Video til kamal azmy the islamic dilemma 06 the status of women in islam ep1

  Hvilken Bibel = foretrækker du = og hvorfor ??? 

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

Hvordan virker = Tempelmagtens = Kommando-system  ???

Papal Keys  Papal
 Keys 

 
 Er det kun Paven = der har magt til = at kunne give = ordre til = at der skal indføres Guillotiner til USA  

 Guillotine Footage - YouTube

Billedresultat for eric jon phelps billeder

Hvorfor er der muslimer i Danmark ??? 

Er denne ordre udgået fra Vatikanets Pave ???

Hvilken myndighed giver denne meget specielle kongekrone til Paven ???  Er det et spørgsmål = indre mission kan besvare ??? 

 Jihad som kolonisering af nyt land

 
 
 

[NEW] All Together Now, One Two Three | Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ODrEByfLqoI
19. jul. 2016 - Uploadet af Three Angels Messages
Subscribe to Amazing Discoveries Africa: https://www.youtube.com/channel/UC1oOoBASMrTyUBSltYcx0jA ...
 

 
 

 Når de døde taler.

Her i ( 2016 ) vil jeg lige bemærke = at den moderne udvikling på internettet tillader = at de døde kan tale videre = efter de er døde.

Lad mig Præsentere dette eksempel.

 Hjemmebrænderiet - YouTube

Billeder af brænderiet

Flere billeder af brænderiet

Uden skyld og skam - Jesper Langballe - YouTube

 Video til Uden skyld og skam - Jesper Langballe 

01/04/2014 - Uploadet af DrBrille
Fra programmet "Uden skyld og skam" med Torben Steno.
 
På dette link findes 24/7 Radioen =

 


 Nej Til Nye Kampfly Whistleblower Mads Palsvig ! Del 1 af 2 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=WimxsVvY-Vk
1. jun. 2016 - Uploadet af Michael Nelson
Nej Til Nye Kampfly Whistleblower Mads Palsvig ! Del 1 af 2.
 

 


 

Debatten -- Flere kampfly - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Q0EutYzZJD4
10. jun. 2016 - Uploadet af ohmyli
Regeringen har i dag skaffet flertal for at købe 27 nye kampfly til en forventet samlet pris på ca. 56 ...
 

 


 

Best of Fails Military (N°2) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=4eqW876huBg
16. dec. 2014 - Uploadet af veryGood
Published on Dec 16, 2014. BEST OF Police and FAILS - part II (N°6) https://www.youtube.com/watch?v=lIX4s ...
 

 


 www.Nyeborgerlige.dk

 

Jeppe Juhl møder Pernille Vermund 3 af 3 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=K2whS9CUecI
25. apr. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Signup på vores website: http://www.newspeeknetworks.com/ Hent vores app på: http://bit.ly ...

 www.sagenskerne.dk 

 
 
 Hvordan erobres Danmarks Større byer ???
 

 En Kvinde = der stoler på sin Kristne Gud = bliver ikke forvirret.

 New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

De fleste af mine = Danske Landsmænd = der bor langt fra de store byer = kan ikke se = hvordan flere og flere forretninger i vores = Danske Hovedstad København = reklamerer for deres forretninger og deres varer = i forretninger med Arabiske Skrifttegn

  http://www.youtube.com/watch?v=3OOYvAzboUc    

Kan Ondskab analyseres ???

 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657 

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 Bør Kristne overveje = om det kan have nogen betydning = at Koranen er skrevet på Arabisk = med Arabiske bogstaver  ???

Kan skriftens 3 religioner = blive til een skriftens Religion = hvor der kun er en hellig bog = nemlig Koranen ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554879

 


 Jim Marrs Biggest Conspiracy, What they Dont Want You to Discover ...

https://www.youtube.com/watch?v=7K_pqSCoRCI
for 7 dage siden - Uploadet af Latest UFO Tracking 2017
Jim Marrs lays bare the damning truths they don't want you to discover. ... Conspiracy, What they Dont Want ...

 www.EpicVoyagers.com

www.Jimmarrs.com

 


  www.Kulturpartiet.dk

 

7

 


 

214 - Changing the Word / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI
5. okt. 2011 - Uploadet af Amazing Discoveries
Our battle is not against flesh and blood. Spiritual forces would wish to rob man of the only source of inspiration ...

 


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE