3. Historisk Teori

Præsenteret her 22. januar 2014

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk   

I dette øjeblik meddeles det ...


 

Pagtens Ark  eller  Pavens Tempelnøgler 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 Det siges at ( Guds Lov = De 10 Bud ) findes i Pagtens Ark.  

( Den gamle Verdensorden ) var baseret på ( Guds Lov = De 10 Bud )


 Pavens Tempelnøgler =  ( New World Order )

Papal Keys  Papal
 Keys 

Den nye verdensorden ( New World Order ) kontrolleres af Jesuitter.

Alle Frimurer-loger ( Freemason ) kontrolleres af Jesuitter 

Hvornår omtales ( Vatikanet tempelnøgler ) første gang i historien.

Hvornår Vaticanstaten indførte ( Tempel-nøglerne første gang ) det vides ikke.

 

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 


 Er Pagtens Ark fundet - og i givet fald af hvem.

Billeder af pagtens ark jødedommen


Min historiske teori er den -  at de ( Satan-Tilbedere ) der findes her på jordkloden - der kæmper for en ny Verdens-orden - her på jordkloden - en ( New World Order ) de er på ingen måde interesseret i at finde Pagtens Ark og få bekræftiget - at - ( Guds Lov = De 10 Bud ) som Moses hentede ned fra Sinaj-bjerget = de findes. Tværtimod - så vil ( Satan-Tilhængerne ) gøre alt for at forhindre - at Pagtens Ark - den bliver fundet. 

3000 års kamp om Tempelbjerget - forsætter stadigvæk. 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

Thi intet er skjult uden for at åbenbares; ej heller er noget blevet gemt hen uden for at komme frem i lyset.

www.Skjulte-Sandheder.dk

Og fra - Thomas Evangeliet - fundet i 1945. Her er Vers 5. ud af 114 fundne Vers - og det lyder således

 (5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

RELIGIØS  INSPIRATION 

Vi mennesker - på denne her jordklode - er religiøst inspireret af de første religiøse skrifter - der er bragt her ned på jordkloden. Den første af disse større religiøse begivenheder - jeg har hørt om - det var da Moses modtog ( Guds Lov = De 10 Bud ) Hvis jeg er rigtigt informeret - så skete det cirka 1500 år før ( Guds Søn Jesus ) blev født. Det er muligt - at jøderne havde motaget deres ( Tora Ruller ) endnu længere tilbage i tiden. Det er svært at vide alt - om indholdet af de mange religiøse skrifter - der findes i jødernes Tora-Ruller - og i The Talmud - og i Bibelen - samt i Koranen.

Tids-mæssigt tror jeg rækkefølgen meget groft ser således ud.

Jødernes Tora-Ruller.

Moses modtog ( Guds Lov = De 10 Bud ) hvorfor = står i Bibelen 

Bibelen er inspireret af - Jødernes Tora Ruller. Men dette er kun et gæt.

Så kom ( Jesus = Guds Søn ) for cirka 2000 år siden - og suplerede ( Guds Lov = De 10 Bud ) op med ( Nåden og tilgivelsen ) og gav sit liv på Korset - for at alle - der ville tro på ham kunne blive frelst - og opnå det evige liv.

Så - har der siden været forskellige ( Religiøse juridiske fiflerier ) der gennem ( falske religiøse skrifter ) og ( falske hellige religiøse bøger )

The Talmud  og  Koranen

 der har nedbrudt ( Guds Lov = De 10 Bud ) og dette har medført en jordklode - med megen nød og elendighed.

Hvis en historisk religionsforsker her i 2014 - analyserede alle de Nationalstater - der har et Flag hængende ud for FN-Bygningen i New York - her i 2014 - og analyserer leveforholdene i hver enkelt af disse Nationalstater - så findes der efter min opfattelse - mest nød og elendighed - i de Nationalstater - der ikke lever efter

( Guds Lov = De 10 Bud )

Vi må også huske at ( Guds Søn = Jesus ) sagde dette

Jeg er - vejen og Sandheden og Livet: der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

Jeg vil bede muslimer bemærke - at dette er udtalt cirka 500 til 600 år før Muhammed blev født.

Jeg vil også bede muslimer bemærke at ( Guds Lov = De 10 Bud ) de ikke findes i Koranen.


 Vatikan-staten i Rom

Vatikan-staten i Rom - der åbenbart oplærte Muhammed religiøst - og inspirerede ham religiøst - har efter min opfattelse undladt - at oplyse Muhammed om at ( Guds Lov = De 10 Bud ) eksisterede. Det gjorde Vatikan-staten med vilje - og det var fordi = Vatikan-staten - ønskede at slå alle ( Kristne ihjel ) fordi formålet var - at slå alle budbringere af Sandheden ihjel. Det skete for cirka 1400 år siden.

Når en religion - mangler ( Guds Lov = De 10 Bud ) så vil gode mennesker - blive mere og mere onde. Personligt synes jeg = det er synd for muslimer - at de ikke kender ( Guds Lov = De 10 Bud ) som står i de Kristnes Bibel - og lyder således =

 1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

 Kære Muslimer = Jeg har fundet dette - internet-Leksikon - om Koranens indhold - der indeholder disse krav til troende Muslimer. Dette er en religion - der gør gode mennesker - til onde mennesker.

  Taqiya- fremmer løgnen - og mennesker der lyver - ved man ikke - om man kan stole på - når der laves aftaler. Desuden fremmer Taqiya- ikke de Sandheder - som er fundamentet for vores Kristne tro.

Jeg anser faktisk muslimer for at være = Vatikanets Religiøse Krigsfanger = fordi Koranen indeholder denne  religiøse militære sharia-Paragraf = ( Apostat ) og

 

 Apostasi = Frafald fra islam, eller overgang til en anden religion, hvilket straffes med døden.

Efter min opfattelse - så er det Vatican-Staten - der har sammensat Koranens religiøse budskaber og islams - Sharia-love.

 

Et internet-Leksikon   www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

se evt - under disse overskrifter =  

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde 

 Jihad som kolonisering af nyt land


 

 

Kære = Muslimer = vi danskere har før Kæmpet mod hedninger - for at forsvare - vores Kristne tro - og har sejret = fordi vores Kristne Gud var med os - og sendte dette flag - ned til vores danske hær - der var i Kamp mod hedninger. Alle der ikke er Kristne = de er som bekendt hedninger. Flaget som vores Kristne Gud sendte ned fra himlen - skete den 15. juni 1219.  Det skete i Slaget ved Lyndanisse.

 LEGENDEN OM DANNEBROG

I følge sagnet "faldt Dannebrog ned fra himlen" Dette sagn stammer fra slaget ved Lyndanisse i Estland 15. juni 1219 under Valdemar Sejrs korstog mod Esterne.

Dannebrog daler ned fra himlen 15. juni 1219Øjeblikket hvor Dannebrog,ifølge sagnet, daler ned fra himlen 15. juni 1219 i slaget ved Lyndanisse i Estland.
( Maleri af C.A. Lorentzen )

 

Derfor finder jeg det logisk at - alle Kristne danskere - der vil forsvare deres fædreland - Nationalstaten Danmark - samt vil kæmpe for at forsvare ( vores danske kvinder ) mod = tørklæde-tvang =  samt hvordan vi også forsvarer vores retmæssige Nationale rettigheder - det bør vi gøre - ved at samles - under vores danske Nationale flag =Dannebrog. der indeholder det Kristne Kors. Vi danskere har som bekendt nogle af jordklodens dygtigste - og mest diciplinerede soldater på denne jordklode. Dette er ikke pral - men en realitet. Uanset om det kaldes en legende - så ser vores danske flag - stadig ud som det flag - som Legenden siger ( vores Kristne Gud ) sendte ned til Danmarks kæmpende hær - den 15. juni 1219.

 

    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

Red Square Parade- Danish Royal Guard - YouTube

youtube.com13. feb 2009 - 8 min. - Uploadet af rudolphreindeer86
Part of military music show on Red Square,Moscow Кремлевская зоря.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE