Konfirmanders Viden

Præsenteret her 20. Januar 2015

Hvor meget kan din hjerne rumme

 http://www.oplys-dig-selv.dk/371635269

Hvordan vil du udvikle rumindholdet af viden i din hjerne

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Måske ved at lytte og så tænke  ???

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube


 

Noget om hvad

Danmarks Konfirmander Konfirmander

bør vide = om den danske Bibel = og hvad den indeholder.

Det er fortalt mig = at det gamle Testamente i Bibelen = svarer til Jødernes hellige Tora-Ruller = og som troende jøder lever efter.

Om det er korrekt = at jøder lever efter Tora-rullerne = det er jo et spørgsmål = om det er korrekt = fordi der i Jødernes Synagoger = også findes en hellig jødisk bog 

THE TALMUD

som Jødernes inderkreds af ypperstepræster = underviser Israels Jøder efter = hvor Jøderne tror = de bliver undervist efter Tora-rullerne =  i Jødernes Synagoger. Det er også muligt = disse jødiske ypperstepræster = selv lever efter de hellige skrifter = der findes i THE TALMUD = men underviser jøder religiøst i Synagogerne = efter hvad der står i jødernes hellige skrifter = Tora-Rullerne.

 Images for Tora rullerne billeder

 Image result for Tora rullerne billeder

 More images for Tora rullerne billeder

 


 Ifølge mine oplysninger = så har Bibelens ( Det Gamle Testamente ) det samme indhold = som det = der står i Jødernes hellige Tora-Ruller.

Det gamle testamente i Bibelen = er delt op i 5. afsnit.

For at forstå = en prædiken på Engelsk på internettet = så præsenterer jeg de 5 mosebøger i Det Gamle Testamente = på denne måde =

Genesis = 1. Mosebog = forkortet i skrift  =  Ge

Exodus = 2. Mosebog = forkortet i skrift = Exo

Leviticus = 3. Mosebog = forkortet i skrift = Lev

Numbers = 4. Mosebog = forkortet i skrift = Nu

Deuteronomy = 5. Mosebog = forkortet i skrift = Dt

 

 Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 


 Det man tit hører i en Prædiken på engelsk = det er ordet

Revelation = der betyder = Åbenbaringens Bog.

I en Dansk Bibel = der hedder Revelation = Johannes Åbenbaringer.

Det er godt at vide = hvis du hører en Prædiken

på Engelsk på You Tube.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

--------------

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

  http://www.oplys-dig-selv.dk/413643387

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

Hvis du som  = Konfirmand Konfirmand = ønsker at vide mere om

Bibler og dens indhold = så besøg dette Link

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Siger årstallet 1611 og en speciel Bibel dig noget ???

Måske er det muligt for ordblinde = at købe nogle DVD-ere = der fortæller noget om Bibelens indhold på Dansk = på dette Link.

www.waymarkmedia.org


De kristne der er døde - genopvækkes først af Gud på Dommens dag.

Derfor er kontakt med døde familiemedlemmer umulig og er derfor en kontakt - med de faldne engle - som Gud smed ud af himlen - inden Gud skabte Jorden.

De kaldes dæmoner.   

The Mystic Realm of Death (Total Onslaught) Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=d6bRwYDuTso
Jul 27, 2014 - Uploaded by Castleberry Crunch
2004 https://www.youtube.com/user/OfficialADTVChannel http://amazingdiscoveries.org/ ...

 


Hvem forfalsker Bibler = og hvorfor  

 Hvilken Bibel vælger du ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 James ( Dansk Bibel = Ny testamente ) Jacobs brev

 Om Reformationen

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 


 http://www.sabbat-kristne.dk/409494937  

 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

Universiel Ubalance.

 www.Google.dk

 


 Husk = min vurdering kan være forkert.

Først vil jeg gøre dig opmærksom på = at din tro = og hvilken Gud du tror på = ( eller ) ikke vil tro på = det er dit Personlige valg = og din private sag. Efter min opfattelse = er der noget i mit fædreland

Nationalstaten  Danmark

der ikke er = som det skal være = og der er efter min opfattelse = også er Universiel Ubalance ude i Europas

27. Nationalstater

 Hvad skaber denne Universielle Ubalance = og de mange krige = der hele tiden finder sted = her på Jordkloden ???

Min opfattelse er denne = men husk min opfattelse kan være forkert.


 

 Den Universielle Ubalance begyndte = dengang = der blev Pillet ved

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Hvornår begyndte denne Universielle Ubalance  ???

Er det muligt at analysere sig frem til = i hvilket årstal = hvor der blev Pillet ved

Guds Lov = De 10 Bud  ???

Det begyndte med = en krig i himlen = før jorden blev skabt.

Det begyndte med en krig i himlen = mellem  Gud og en Engel = ved navn Lucifer = som Gud havde skabt. For mig som Pokerspiller - Yatzy-spiller = Backgammonspiller = Scrabble og lidt Bridge = så er det normalt at analysere = chancerne for gevinst. Jeg er blevet præsenteret for dette udgangspunkt = som efter min opfattelse = er en logisk forklaring på = hvad der senere = er sket = her på jordkloden = også her i

Nationalstaten  Danmark

og ude i

Europas Nationalstater.


 

Origin of the devil - terrific movie showing how evil started in ...

www.youtube.com/watch?v=dSUPBn3MqQQ
Jun 29, 2013 - Uploaded by Revealed truth
Origin of the devil - terrific movie showing how evil started in the universe. <a href="/channel ...

 


 Det frie valg = lyder således

Hvilken herre vil du tjene. Nu er lettere at træffe det ( rigtige valg ) på et oplyst grundlag og ud fra virkelighedens Fakta. Hvis du ikke kender

Guds Lov = De 10 Bud

sådan som de står i Bibelen = så træffer du ikke dit valg på et = oplyst Grundlag = hvis du opfatter dig selv som Kristen. Det gør du sandsynligvis ikke = fordi =

Guds Lov = De 10 Bud

ikke er dem der = står i en Dansk Katekismus = udgået fra

Gyldendalske Boghandel København

1925

 I min personlige Katekismus = der lyder de 10 bud således.


 

 DE 10 BUD = FRA MIN PERSONLIGE KATEKISMUS.

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for

Religiøse Juridiske Fiflerier

 


 

  Bibelens 10. Bud

2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

 Religiøse Juridiske Fiflerier.

Kan det føre til

 Universiel Ubalance.

 


 

Min vurdering er ( denne ) fordi i ( De 10 Bud ) der står i min Katekismus ( der mangler i Bud nummer 4. ( Guds Segl ) og så er det umuligt = at vælge om man vil tjene ( Gud eller Satan ) ud fra et oplyst grundlag.  

Guds  Segl

 

I Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud ) i ( Bud Nr. 4 )

og der lyder ( Guds Segl ) således.

1. Lovgiverens navn: Herren

2. Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3. Hans herskerområde . Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.


 

Kristendommen

 


 Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

 Hvis det ikke var Gud  der skabte verden = hvem gjorde så ???

 Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

 

 Billeder af kent hovind

 Billedresultat for kent hovind

 Flere billeder af kent hovind

 


Lidt om Bud nummer 4. 

Når jeg kikker på Bud nummer 4. så bemærker jeg - at du kan arbejde ugens 6 første dage, og ud over dette - kan du i de første 6. dage - dyrke dine personlige interesser - bare de ikke strider mod de andre befalinger - der findes i Guds lov. Det burde være et overkommeligt og et forståeligt lovkrav = sat af Skaberen selv. Til gengæld skal troende kristne reservere ugens syvende dag - ( Sabbatten )  til at samles og tilbede Herren.

Her vil jeg lige bemærke = at søndagen er ugens første dag ifølge

Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender - Wikipedia, den ...

den Gregorianske Kalender - som bruges her i Europa i 2015.

 


 Det er bemærket = at ( De 10 Bud ) Vatikanet bruger = og har brugt = måske helt tilbage fra Konstatin den stores tid = de indeholder ikke

 Guds  Segl

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Oprøret i himlen.

Hvorfor lavede Lucifer oprør i Himmelen ??? Det kunne jo være fordi = Lucifer ikke ville overholde = Guds Lov = De 10 Bud = men erstatte dem med nogle andre ( Ti Bud ) og det kunne jo være ( De 10 Bud ) der er fundet ovre i Georgia et sted i

Republikken  USA ??? 


 

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse.

 

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 


 Her bør det bemærkes = at der ikke findes noget = der kaldes

Guds Lov = De 10 Bud

i Koranen

Taqiya

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

Krigens område

 Abrogation

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

Historisk viden om Muhammed

Først forkyndelse i Mekka derefter = markant forkyndelse i Medina.

-----------------------------

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

 


 Hvad forårsager den

 Universielle Ubalance.

 her på jordkloden.

 


 

 Det skyldes at Vatikanstaten i Rom = bruger menneskabte Bud

i stedet for

Guds  Lov = De 10 Bud

  Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

Lyt = eller = dø  ( Er du Katolik ) ???

SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE! - YouTube

Nu kan der jo godt dukke dette spørgsmål op.

http://www.skjulte-sandheder.dk/56856379 

Har ( Guds Søn = Jesus ) overhovedet eksisteret ???

www.youtube.com/watch?v=MMAPNYZg2ug
Nov 3, 2014 - Uploaded by ppsimmons
Pope Francis proves himself to be the ultimate false prophet fulfills in the book of Revelation 13. SHOCKER ...
 

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 


 

Nu kan der jo godt dukke dette spørgsmål op.

http://www.skjulte-sandheder.dk/56856379 

Har ( Guds Søn = Jesus ) overhovedet eksisteret ???

Hvordan kan vi finde svaret på dette spørgsmål ???

 


Hvem kan Præsentere svaret på dette Spørgsmål  ??? Måske findes svaret under dødningehoved-fjeldet nær Jerusalem ???


 

 Efter at have set disse tre film  = på you Tube = så er det mit indtryk = at ( min Kristne Gud )  tager sine 10 Bud = særdeles alvorligt.

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

 


 

Og nu til lidt Danske Sange

www.Kulturpartiet.dk


 

www.danskkultur.dk

Danske højtider = se under = mærkedage

 7


 

Mogens Camre

National Politisk = Frontkæmper Fordi

Danmark er dejligt

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

   

 Medlem af =    www.DanskFolkeparti.dk

Kommentar fra Mogens Camre  

 
Jyllands-Posten   Kronik 31.07.2014 kl. 03:00 

    www.Sabbat-Kristne.dk

     Flere videoer for messerschmidt » 

     Videoer til mogens glistrup

          www.Spydet.Blogspot.com

    www.Kulturkloeften.dk

     www.DenDanskeForening.dk  

   www.DenKorteAvis.dk  

   www.Uriasposten.net

  www.Nationaldemokraten.dk   

 

 

 Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for ( repatriering = udvisning )

CSC strejken tydeliggør behovet for en national IT-virksomhed

 


En bog - der bliver mere og mere aktuel.  

 Lars Hedegaard og Mogens Camre: 1400 års krigen Islams strategi ...

 www.Trykkefrihed.dk

 "Den Nye Aftale", udgave 2 ,  Har der nu igen været

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Pilles der nu igen ved Bibelens - DNA

www.Tagryggen.dk    www.endtime.dk

 


 

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

Konfirmander  Konfirmander

 må sikkert heller ikke oplyses i skolen om - hvorfor - der er forskel på at være

Katolsk Kristen  og  Luthersk Kristen

2017 - 500 år efter Luther!

Udgangspunktet for denne forskel - er cirka 500 år gammel

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Evangelisk Luthersk Netværk

 

Gik Kontra-Reformationen også igang for cirka 500 år siden ???

Billeder af contra-reforma 

 

 

Flere billeder af contra-reforma 

Walter Veith, The Jesuits and the Counterreformation (part 1 ... 

Der findes

Konfirmander  Konfirmander

der tror de er danskere.

Tør Danmarks Konfirmander være

Danskere

  http://www.sagenskerne.dk/28213017 

 Muslim Demographics - YouTube

 


 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE