Grundlovsforenngen

   http://www.oplys-dig-selv.dk/413643387

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 Grundlovsnyt - YouTube

 


 

Grundlovsforeningen  Dansk Kultur

meddeler

Der har været afholdt en ekstraordinær Generalforsamling under ledelse af prof. jur. dr. Ole Hasselbalch d. 18/1 2015 bekræftet vedtægterne af 2012 og følgelig er valgt fem nye bestyrelsesmedlemmer og en revisor. Den nye bestyrelse består af:

 

Formand: Axel Artke,Musholmvej 21, 4220 Korsør Tlf. 28569993, mail: axel.artke@gmail.com 

Næstformand:Peter Krogsten, Torvet 1, 6640 Lunderskov Tlf. 21655736, mail peter@Krogsten.dk 

Kasserer: Søren Lind Jensen,Langdammen 5, 8732 Hovedgaard Tlf, 20260817, mail: slslsl@post6.tele.dk

Sekretær: Kirsten Valeur, Johan Kellers vej 46, 2. tv., 2450 Kbh SV Tlf. 26284920, mail: kirsten_valeur@hotmail.com  

Bestyr. medlem: Nis Weihrauch, Kildebakken 57,1.tv., 2850 Søborg Tlf. 30141013, mail: nis.weihrauch@gmail.com   

Bestyr.medlem: Jørn Stouenberg. Sidst kendte adresse: Trige Centervej 42,2.tv., 8380 Trige. Tlf. 51225699.

Bestyr.medlem:Per Riisberg,Drejet 7, 7400 Herning. Tlf. 21344836.

Bestyr.suppleant: Tove Hygum Due,Johan Skjoldborgsvej 4, 6400 Tlf. 74427573,mail: tovehygumdue@mail.dk 

Bestyr.suppleant: John Gade,Vanløse Alle 55, st.tv., 2720 Vanløse Tlf 27202095, mail: john.gade04@gmail.com 

Til revisor er valgt: Hans Peter Rasmussen,Johan Skjoldborgsvej 4 6400 Sønderborg Tlf 20135148, mail: hpr@rasmussen.mail.dk 

 

Kontingentet indbetales på

( reg.nr.7244,konto nr. 1841573 i Jyske Bank senest d. 10 februar, )  

 

Anfør venligst navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i feltet  Meddelelser til modtager  ved overførslen eller få banken til at anføre det. Der er fire kontingentgrupper:  

Personligt medlemskab: kr. 250  

Medlemsskab som ægtepar: kr. 275  

Medlemskab som pensionist eller som ung under uddannelse: kr. 200 

Medlemskab som ægtepar, der er pensionister eller under uddannelse: kr. 225

Når kontingentindbetalingen er registreret, har du adgang til den kommende, ordinære generalforsamling. Den finder sted

( Søndag d. 15. marts kl. 14.00 i Kulturhuset, Skolegade i Korsør.)  

Eventuelle forslag til generalforsamlingen skal være undertegnede i hænde senest d. 15 februar.

Den nye bestyrelse hilser alle, der tilslutter sig Grundlovsforeningen Dansk Kulturs formål og vedtægter, velkomne som medlemmer af den rekonstruerede forening.

Med venlig hilsen - Axel Artke - formand

 


 

 Og nu lidt Dansk Musik 

www.Kulturpartiet.dk   

 www.sabbat-kristne.dk/

 


 

  ER DU DANSKER   ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???
 

-----------------

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE