Advarsel fra Gud

Advarsel fra Gud = Dato ukendt = fordi Bibelen er gammel

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Kroppen mangler = hovedet = hvad gør du ???

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Den lille Havfrue - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Images for den lille havfrue

 

 

 

 More images for den lille havfrue

Advarslen fra Gud = til det Danske folk = gennem Bibelen 

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 ) 

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem.  

 Islams religiøse frugter = er afhuggede hoveder ??? 

Muslimernes Forbillede Muhammed halshuggede 800 Jøder i Medina

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 

 Muhammeds liv

 På side 45 i denne bog = der står dette vers =

af banen, vantro, gør plads!

Alt godt kommer med budbringeren.

Oh, Herre, jeg tror på hans ord.

og kender Allahs sandhed deri.

Vi vil kæmpe over fortolknngen

Som vi har kæmpet over åbenbaringen

Med slag, der fjerner hovedet fra skuldre

Og får venner til at ignorere venner.

---------------

Muhammed tog fra Mekke = til Medina = og der blev 800 jøder =

halshugget.

Noget tyder på = at Falske Profeter = efterlader afhuggede hoveder.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed? 

 Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube

When can we buy

Bill Warner's books

translated into other European languages

 Political Islam - YouTube

  Hvad er = Boko Haram - Islam 

 Images for boko haram attack

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 

 www.OpenDoors.org 

 Hørte jeg rigtigt = havde 90.000 Indere = mistet hovedet på en dag ?

 Her i 2015 = er det min opfattelse = at for cirka 1400 år siden = der var de fleste af alle disse afrikanske Nationalstater = der er markeret med lysebrunt = Katolsk Kristne Nationalstater.

 

 Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube 

 


 Katolsk Kristne Nationalstater

Hvad forskel er der på ( Katolsk Kristne Nationalstater ) og på

Evangelisk Luthersk Kristne


 

 Der er den forskel = at de ( Katolske Kristne ) ikke har kendt

Guds Lov = De 10 Bud

dem der indeholder

Guds  Segl

i cirka 1700 år.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Derfor er De Katolske 10 Bud menneskabte og ikke

 Guds Lov = De 10 Bud

Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

Billeder af Kong Konstantin den store

 

Billedresultat for Kong Konstantin den store

 Dancing Zorbas in street - - YouTube

www.dragankudjerski.com

Zorba The Greek Dance - YouTube

 


 Hvorfor er det farligt = med et religiøst fundament = der ikke bygger på

 Guds Lov = De 10 Bud

Hvis du præsenteres for en Påstand = der indeholder 95 procent sandhed og 5 procent løgn = og det er sket igennem 1700 år = vil du så være i stand til = her i 2015 = at kende forskel på løgne og sandheder ??? 

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947139 

 


 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...

 www.Tro-eller-Overtro.dk

 


 

Kender Danmarks Kirkeminister Guds Segl  ??? 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 

Kent Hovind STILL In Prison - Son Speaks Out In Personal ...

www.youtube.com/watch?v=2GADfTc_j9Y
21/02/2014 - Uploadet af ppsimmons
Kent Hovind STILL In Prison - Son Speaks Out In Personal One-on-One with PPSIMMONS. ppsimmons ...
 
 
 

 

 

Dr. Kent Hovind

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

 

 Billeder af kent hovind

 

 Flere billeder af kent hovind

A letter from Kent Hovind in prison confirming his belief in a ...

www.youtube.com/watch?v=fHkzASX2d6Q
05/01/2013 - Uploadet af LoneStar1776
A letter from Kent Hovind in prison confirming his belief in a post-tribulation .... I am now a Post ... 

Kent Hovind - New World Order (Prophecy Club) - YouTube 

  


 

 www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 

Besøg evt. også  www.Oplys-dig-selv.dk

 www.Sabbat-Kristne.dk  Om - Martin Luther - nederst til venstre. 

Besøg evt. også  www.Tro-eller-overtro.dk

 A little Danish Music available on

www.Kulturpartiet.dk

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af Bibelens SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 

 Video til Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube

Flickorna i Småland - Abalone Dots - YouTube 

 

 http://www.sagenskerne.dk/28213017 

Hør Hovedtaleren til Folkemødet på dette link

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607550 

 


 

 Hvem er

Tavshedens Tyranner ???

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 www.Politicalislam.com

www.TavshedensTyranni.dk

 Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


Nyere teori

præsenteret her den 7. april 2015

om

Guds Lov = De 10 Bud

Sådan så Guds Lov ud ( efter denne teori )  da Moses modtog dem på Sinaj bjerget

for cirka  3500 år siden

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

Disse leveregler lever troende Kristne efter i deres hverdag.

Disse leveregler opdrager troende Kristne deres børn efter.

Bemærk også = at netop ( disse 10 Bud ) indeholder Guds Segl.

Disse 10 Bud = blev en overgang opbevaret i Pagtens Ark i Jerusalem

som blev invaderet tre gange af Byen Babylon.

 


 

Kender Danmarks Kirkeminister Guds Segl - der ser således ud  ??? 

Guds Segl

i Kristendommens Bibel der findes ( Guds Segl ) i

Guds Lov = De 10 Bud )

i ( Bud Nr. 4 ) og der lyder ( Guds Segl ) således.

1.Lovgiverens navn: Herren

2.Lovgiverens Titel . Skaberen ( Han som gjorde alle ting )

3.Hans herskerområde. Himmelen,jorden og havet med alt, hvad der er i dem.

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 Nyere teori

præsenteret her den 7. april 2015

om

Guds Lov = De 10 Bud

 


 Kristen børneopdragelse = fra en

Dansk Luthers Katekismus

 -------------

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

-------------

hvilket ifølge ( denne teori ) kan være foregået i cirka

1700 år gennem den Katolske Kirkes forkyndelse  ???

--------------

 Hvilken Bibel stoler du på = og hvorfor ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042


 

 Det kar givet ( Den Katolske Kirke ) disse muligheder for

 Massive Religiøse Juridiske Fiflerier

 hvis

Guds Segl

 for 1700 år siden = blev fjernet fra

Bibelens = De 10 Bud

 


Teoretiske muligheder

1. At skrive deres egen Bog = der ikke indeholder

Guds Lov = De 10 Bud.

2. Teoretisk set kunne den ( Katolske Kirke ) have skrevet Koranen.

3. Hvorfor indeholder Koranen ikke

Guds Lov = De 10 Bud.

4. Det har givet mulighed for = at præsentere disse 10 Bud.

Hvilket efter min opfattelse betyder at = Guds Lov i Bibelen = nu er blevet udskiftet med disse

10 bud

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us » 

Doktrinen bag disse 10 Bud kunne lyde således

Naturen før mennesket.

Vær opmærksom = har kun 7 års skolegang - så der kan være fejl = i oversættelsen  

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.


Kommunisten Lenin har udtalt  

Tillid er godt = Kontrol er bedre

 Kontrol kræver en Lovgivning

Det = globale Broderskab = ønsker deres gamle Verdensorden udskiftet med en ny Verdensorden kaldet en

New World Order

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


 

Når det = globale Broderskab = ønsker deres gamle Verdensorden udskiftet med en ny Verdensorden kaldet en

New World Order

 er det nødvendigt = at kunne kontrollere al lovgivning = på denne jordklode = med en tilsyneladende legal lovgivning.

Her er ( FN = UN ) leveringsdygtig

Nu tilbage til Bibelens Ord og Forkyndere. Hvordan mener de = at den nye Verdensregering i ( FN = UN ) vil inddele myndigheds-områderne  på det globale plan ???

Kort sagt = hvordan fortolker de  

Bibelens Profetier   ???

 


 Hvad kan Jack Van Impe og frue oplyse om Bibelens indhold  ???

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=PFgFi9pob0g
13/02/2012 - Uploadet af Jerry Whitehurst
What? When? Where? Why? You and your family may live to see the new world order - which is also the ...

 


 

Billeder af bilderberg

Adlød Både Saladin og  Richard Løvehjerte ordrer =

 fra Ridderne om det runde bord  ???

-------------

Det er farligt at være Evangelisk-Luthersk soldat

Hvis det er Fjendens Generaler

der giver ordrerne = også i USA.

 Hvor mange af USAs Generaler = adlyder ordrer fra ( FN = UN ) ???

 Billeder af the round table

 

Council on Foreign Relations

The Trilateral Commission

The United Nations

Royal Institute of international Affairs

The Bilderberg Group

Club of Roma

 

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.tro-eller-overtro.dk/

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 


 Kan det passe = at vi er cirka 7. milliarder

mennesker her på jordkloden = her i 2015.  

De 10 gaia Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 Billeder af Gaia

Billedresultat for Gaia

Græske og romerske guder og helte

 


 

Naturen før mennesket.

 Det har så = igen her i 2015 = fået mig til = at tænke på = en tidligere Pave.

 The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex-Jesuit Priest ...

 

www.youtube.com/watch?v=imMUG74KVSM
25/08/2011 - Uploadet af TheMounteBankExposee
The Testimony of Alberto Rivera, Ex-Jesuit Priest. ... The Anti-Christ Identified: The Testimony of an Ex ...
 

 


 Maurice Strong, the Father of America's Destruction 

 

 

Agenda 21 Cover.gif

 agenda 21 køge

agenda 21 fredensborg

agenda 21 næstved

agenda 21 gladsaxe

bæredygtig udvikling

Agenda 21. er allerede implementeret i Dansk Lovgivning. 

Billeder af danske flag  

 

Flere billeder af danske flag

 


 

Millions to be KILLED under Agenda 21! (Look ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Us8Yv4YLz9k
14/07/2010 - Uploadet af Woodrow Voluntaryist
Millions to be KILLED under Agenda 21! (Look for parallels between this & "resource based economy ...
 

 Billeder af AGENDA 21 USA

 Billedresultat for AGENDA 21 USA

 Flere billeder af AGENDA 21 USA

 


 

  Flere billeder af AGENDA 21 USA

 

 Billedresultat for AGENDA 21 USA

  Billeder af fn's flag

 


 

Kan i regne ud = hvilken forskel = der er på disse

Menneskerettigheder = vedtaget i Cairo i 1990 og på

Koranens  Sharia-love  ???

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
En internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold

 

Verdensriget 2010 - virkeligt og virtuelt,

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord - på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 Blå Censur i EU  ???

 

 Billeder af Kort over europa

 De binder Europas befolkninger på mund og hånd = gennem regler love og konventioner. Det oplyser

Mogens Camre

mere om på

Mosbjerg Folkefest | Fordi I Danmark er dejligt

 


 

 Hvem er

Tavshedens Tyranner ???

www.Tavshedens-Tyranni.dk 

Video til Bill Warner, PhD: Islamic State - Do We Believe Obama or Mohammed?

 www.Politicalislam.com

www.TavshedensTyranni.dk

 Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Danske  Mødre

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856  

 


 Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

 


 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Kafr eller Kafir

Kvinder

Taqiya

 


 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
26/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...

Creation Seminar 2 - The Garden of Eden (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=wth-zdYpX80
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
The Garden of Eden, part two of the seminar series, describes the earth as it was before the worldwide flood ...

 


 

Billeder af jon eric phelps

 

Billeder af fema camps

 

 

 Det kræver jo en skrap lovgivning i

( REPUBLIKKEN USA = United States )

hvis loven tillader at alle og enhver - der bor i USA - kan sættes i fængsel i op til 10 år - på mistanken om - at ville begå en lovovertrædelse - eller en forbrydelse - på et senere tidspunkt. Var denne lov indført i USA - allerede i 2014 ???

"Prolonged Detention"  

Prolonged Detention - YouTube

 Billeder af kent hovind

 Billedresultat for kent hovind

 Flere billeder af kent hovind

--------------------------

THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 
Esajas   ( Kapitel 5. Vers 20 ) min bibel = side 608
 
Ve dem, der kalder det onde godt
og det gode ondt,
som gør mørke til lys
og lys til mørke
gør det bitre sødt
og det søde bittert.
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 ---------------------------

New TSA Body Scanners - Coming Soon to an Airport Near You ... 

www.youtube.com/watch?v=I1zjX987rgg
24/03/2013 - Uploadet af AllLatestNews
http://www.youtube.com/AllLatestNews All Latest News Plz Subscrib for All Latest World News 2013 New TSA ...
 
Billedresultat for fema camps

 Billeder af fema camps

 En Konservativ Justitsminister gør Porno lovligt i Danmark i 1971.


 Censur Paragraf 266b 

blev indført i Danmark i 1971 af en Konservativ Justitsminister.

Der er også indført Global Censur.

Lidt om Kartel Kapitalisternes Censur.

http://www.123hjemmeside.dk/builder/pages/editpagecontent.aspx?pageid=409494939 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

 

 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
 
 
► 86:46► 86:46
 
 

Islam & Roman Catholicism: The New Crusades - Eric Jon Phelps ...

www.youtube.com/watch?v=bXDJX39L6zA
14/11/2011 - Uploadet af AramDaniel1
I believe the pope of Rome is Antichrist (Daniel 7:7-27,2Thessalonians 2:1-12, 2Peter 2:1-22,1John 2:18-
 

 


 

New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
Forfalskede Bibler  Hvorfor ???  Hvem forfalsker Bibler  ???
 

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

  Velkommen til Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 


 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


 

 Hvis man betragter dette som en fast militær ordre

Jihad som kolonisering af nyt land 

 så bør man vide = at soldater der deserterer = i krigstid = de vil blive dræbt. Derfor er det muligt = at muslimer ikke ønsker at vende hjem = fordi der er noget der hedder apostat

Apostasi
Apostat

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Vi ser også = at den muslimske børneopdragelse fører til en stor overbefolkning. Derfor bør de muslimer = der tilbydes at deltage i opdyrkning af Sahara-ørkenen = fremover = opdrage deres børn efter den Kristne børneopdragelse.

 


 http://www.tavshedens-tyranni.dk/61038780 

 

  www.about-Truths1.dk

Mogens Glistrup: Pressen burde informere om ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eLIIz77VUh8
25. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Mogens Glistrup gav... ... Mogens Glistrup: Pressen burde informere om muhamedaner-truslen 17 ...
 

 http://www.tavshedens-tyranni.dk/61038780 

 


 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

  

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE