Bibelen og Muslimer

Præsenteret her 8. april 2015

www.sabbat-kristne.dk/243947134

Bibelen og Muslimer

Fra min personligt ejede

Bibel  Genesis

Første Mosebog - Kapitel 21 - Vers 1. til og med Vers 21.

Isak og Ismael

Herren tog sig af Sara, sådan som han havde sagt, og det, han havde lovet gjorde han for hende. ! Sara blev gravid, og hun fødte Abraham en søn i hans alderdom, ved den tid, Gud havde sagt til ham. Abraham gav sønnen som Sara havde født ham, navnet Isak, I og Abraham omskar sin søn Isak, da han var otte dage gammel, sådan som Gud havde befalet. I Abraham var hundrede år, da han fik sin søn Isak. I Men Sara sagde: >>Gud har skabt latter for mig. Enhver, der hører det, må le af mig.<< I Hun sagde også: >> Hvem skulle have fortalt Abraham, at Sara ville komme til at amme børn ? Og, nu har jeg født ham en søn i hans alderdom.<<

8. Da drengen voksede til, blev han vænnet fra, og Abraham holdt et stort gilde, den dag Isak blev vænnet fra. I Men da Sara så den søn, som den egyptiske kvinde Hagar havde født Abraham , lege med Isak , I sagde hun til Abraham: >>Jag denne trælkvinde og hendes søn bort, for denne trælkvindes søn skal ikke arve sammen med min søn Isak.<< I Det tog Abraham  sig meget nær, fordi det var hans søn. I Men Gud sagde til Abraham: >> Du skal ikke tage dig det nær for drengen og din trælkvindes skyld. Gør alt, hvad Sara siger til dig, for det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. I Men også trælkvindens søn vil jeg gøre til et folk, fordi han er din søn.<<

14. Tidligt næste morgen gav Abraham Hagar noget brød og en lædersæk med vand, satte drengen på hendes skulder og sendte hende væk. Hun tog af sted, men for vild i Be´ershebas ørken. I Da vandet i sækken slap op, lagde hun drengen under en busk I og gik hen og satte sig i et bueskuds afstand, for hun tænkte: >>Jeg vil ikke se drengen dø.<< Hun satte sig og brast i gråd. I Men Gud hørte drengen, og Guds engel råbte fra himlen til Hagar: >> Hvad er der i vejen, Hagar? Du skal ikke være bange, for Gud har hørt drengen dér, hvor han ligger. I Gå hen og løft ham op, og pas på ham, for jeg vil gøre ham til et stort folk. << Så åbnede Gud hendes øjne, og hun opdagede en brønd. Hun gik hen og fyldte sækken med vand og gav drengen noget at drikke. I Gud var med drengen, og han voksede til og slog sig ned i ørkenen og blev bueskytte. I Han boede i Parans ørken, og hans mor tog en kone til ham fra  Egypten.

 


 

Hvorfor har Muslimer aldrig lært

Guds Lov = De 10 Bud

sådan som de lyder i

Bibelen

???

Måske har muslimer været ude for et Gigantisk Bedrag

fordi

 Guds Lov = De 10 Bud

de ikke står i Koranen.???

 

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013 

 


 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/
catholicislam.html
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE