Europas Undergang

Europas undergang – tallenes tale

Europa går under for øjnene af os, bliver Bent Jensen belært om af en kulturhistoriker i en samtale, som han gengiver i denne kronik. Konklusionen er, at det er vælgerne, der har lagt grundlaget for denne katastrofe.

Følg den videre debat på dette Link

 Mikael Jalving 

»Vi lever i de sidste tider,« siger min ven kulturhistorikeren. »Jeg mener det alvorligt, Europas dage er talte. Jeg er glad for, at jeg ikke selv kommer til at opleve finalen, de sidste krampetrækninger, før det er forbi. Det bliver ikke noget rart syn. Min kone og jeg forbereder vore børn til at emigrere«.

»Er du blevet vanvittig?« svarer jeg. »Det går da fint! Europæerne har aldrig haft det så godt. Vi har en velstand og en frihed, som historisk er enestående«.

»Det er rigtigt,« medgiver kulturhistorikeren. »Vore forældre og bedsteforældre og talrige generationer før dem skabte disse enestående frie, velordnede og velstående samfund. Men din og min generation har sat alt over styr. Og skaden, vi har forvoldt, er irreversibel, som samfundsforskerne siger. Vi har passeret det punkt, hvor afviklingen af Europas nationer kunne vendes. Nu kan vi blot beskrive og forsøge at forklare, hvordan og hvorfor bare én generation af europæere bar sig ad med at formøble 1.000 års kultur.«

»Det er noget hysterisk sludder, du …«

»Giv mig lov til at forklare,« afbryder min ven, »hvorfor det Europa, som du og jeg voksede op i, snart vil være forsvundet og erstattet af noget helt andet, som ingen europæere for blot en generation siden kunne forestille sig. Et Europa, som ikke længere vil være genkendeligt, et Europa, som ikke er Europa.«

»Den helt basale faktor er demografien. Europæerne gider ikke mere at reproducere sig selv. Der fødes derfor alt for få europæiske børn, og de europæiske befolkninger skrumper. Europæerne har mistet det mest fundamentale overlevelsesinstinkt. Det er et historisk enestående fænomen. En fjerdel af tyske kvinder – i de store byer en tredjedel – vil ikke have børn. Tysklands flere millioner tyrkere vil derimod være mere end fordoblet i 2020. Ifølge FN- og EU-prognoser vil Tysklands nuværende befolkning på godt 80 millioner skrumpe til kun godt 60 millioner i 2050, og heraf vil tyrkerne og andre muslimer udgøre en stadigt stigende andel, indtil de udgør flertallet før århundredskiftet. Italien vil skrumpe med 20 millioner til 37 millioner og Spanien med 10 millioner til kun 28 millioner. I de østeuropæiske lande inklusive Rusland og Ukraine ser det endnu værre ud.

Den anden væsentlige faktor er tilvandringen. Europæiske lande har i historiens løb modtaget og på kort tid integreret indvandrere fra andre europæiske lande: tyskere, svenskere, jøder og huguenotter er indvandret til Danmark og har været en gevinst for landet. Men vor tids indvandrere fra islamiske lande er af et helt anderledes omfang, og de vil ikke integreres. De tager deres religion med fra Mellemøsten, Nordafrika og Pakistan for at kunne leve isoleret i egne bosættelser, så de ikke påvirkes af værtslandenes kultur. Og deres tal vokser eksplosivt, fordi de får langt flere børn end europæerne. I Frankrig med seks millioner muslimer og i Holland er den muslimske befolkning mere end fordoblet siden 1980. Er du klar over, at mange tyske byer har en muslimsk befolkning på 30-35 pct.? Det samme gælder engelske og franske byer. I Tyskland var der i 1960 under 7.000 muslimer, i dag er der fire millioner! En lang række tyske byer vil få muslimsk flertal inden for en overskuelig periode. 160.000 højtuddannede tyskere forlader hvert år landet. I Bruxelles og mange andre europæiske byer er over halvdelen af nyfødte børn for længst muslimske. I Birmingham er der flere moskéer end kirker.

De europæiske velfærdsstaters ødelæggelse bliver det uundgåelige resultat. De virker naturligvis som en magnet på de millioner af mennesker i Mellemøsten, Nordafrika og andre steder. Man kan opnå en levefod, der siger spar to til livet i de til dels sammenbrudte stater, de kommer fra. Man har ret til bolig, gratis børnehave, lægehjælp, undervisning og uddannelse. For nylig kunne man på tv stifte bekendtskab med en palæstinensisk kvinde med syv børn, som har boet i 21 år i Danmark uden at have lært at læse og skrive – og formentlig uden nogensinde at have arbejdet.

De udgør en enorm byrde og lægger beslag på en uforholdsmæssig stor del af de sociale budgetter. Vi ved fra Nationalbankens beregninger, at kun de indvandrere er en økonomisk nettogevinst, som har en uddannelse, når de ankommer; som er i beskæftigelse fra dag ét; og som forlader landet igen, når de ikke længere arbejder. I stedet modtager Europa millioner af mennesker uden uddannelse. Mange af deres børn får heller ikke en uddannelse. Det går ud over dem, der ved hårdt arbejde har opbygget landet og finansieret overflødighedshornet af velfærdsgoder. Husker du, at der ikke længere var råd til, at de gamle i Esbjerg kunne få en festlig juleaften på plejehjemmet?

Og vi står kun ved begyndelsen. I kraft af de voldsomme forskydninger, der også fremover vil ske i befolkningssammensætningen med færre og færre europæere og flere og flere muslimske tilvandrere og efterkommere, vil de europæiske landes økonomier skrumpe. Der bliver et mindre bruttonationalprodukt pr. indbygger. Andelen af produktive og innovative mennesker vil falde, mens andelen af lav- eller minusproduktive vil stige kraftigt. Samtidig vil udgifter til sociale foranstaltninger, til politi, retsvæsen og kriminalforsorg fortsat vokse. Skatter og afgifter på de produktive må hæves for at finansiere denne de facto destruktion af de europæiske velfærdsstater.

En tredje afgørende faktor er demokratiet eller rettere den demokratiske retsstat, som europæerne med rette er stolte af. Den giver borgerne en frihed og en retssikkerhed, som ikke kendes i de retsløse lande, hvor indvandrerne og deres efterkommere kommer fra. Her er politistat med klanvælde, korruption og undertrykkelse. Demokratiet er en fin styreform, og retsstaten et uvurderligt gode, men dens institutioner er skabt af og for demokratiske og lovlydige europæiske borgere. Retsstaten kommer til kort over for de enorme og voksende udfordringer over en bred front, Europa står midt i som følge af den islamiske massetilvandring.

En fjerde faktor er det net af love, direktiver og internationale konventioner, som europæiske politikere har spundet deres stater ind i, og som nu forhindrer dem i at gribe ind over for selv helt åbenlyse kriminelle handlinger. Eller sådan siger de europæiske politikere i det mindste selv. Det kan jo også være, at de blot bruger konventionerne som en undskyldning for ikke at foretage sig noget, der batter. Tilsyneladende er det ikke engang muligt for europæiske stater at forhindre illegal indvandring. Det er ligeledes ifølge politikerne heller ikke muligt at udvise stærkt kriminelle personer, der ikke har dansk statsborgerskab. Selv terrorister og personer, der er eftersøgt for mord, bliver beskyttet af konventionerne. Personer, der går i krig mod danske soldater, må ikke røres.

Nu og da foretager politikerne kosmetiske ændringer, men bliver så omgående af eksperter og medier udsat for en trommeild af beskyldninger for at savne anstændighed, medmenneskelighed og næstekærlighed. Den tid er jo også for længst indtruffet, hvor de islamiske tilvandrere kan være afgørende for udfaldet af et valg til de europæiske landes parlamenter. For nylig iscenesatte politikerne sig selv i en patetisk march mod terror, hvor repræsentanter for muslimske terrorregimer deltog – en både kvalmende og gratis gestus. For politikerne ønsker jo ikke at gøre noget seriøst ved de trusler, som de kunne afværge, hvis de blot ville.

Medierne er et fjerde problem. Især de elektroniske såkaldte public service-tv-kanaler har udviklet sig til en slags politiske partier, der ganske vist er uden noget folkeligt mandat, men som i egen selvforståelse har ret til at sætte den politiske dagsorden og bestemme, hvad der skal, og hvad der ikke må diskuteres. Og da alle undersøgelser entydigt viser, at disse medier beherskes af venstreorienterede, skaber de en permanent forvridning af den offentlige debat om alvorlige samfundsanliggender, herunder Europas undergang.

Man siger, at folk har de politikere, de fortjener. Det er under alle omstændigheder vælgerne, der ved valg efter valg stemmer på de politikere, som ved deres letsindige politik har lagt grunden til den kommende katastrofe, og som reelt ikke ønsker at gøre noget for at afværge katastrofen.

Derfor går Europa under for øjnene af os.«

 

Litteratur: Walter Laqueur: The Last Days of Europe (2007), Heinz Buschkowsky: Die andere Gesellschaft (2014), Camre, Mogens, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard: Der var et yndigt land (2014)

 

Europas undergang – tallenes tale

Europa går under for øjnene af os, bliver Bent Jensen belært om af en kulturhistoriker i en samtale, som han gengiver i denne kronik. Konklusionen er, at det er vælgerne, der har lagt grundlaget for denne katastrofe.

 
 

»Vi lever i de sidste tider,« siger min ven kulturhistorikeren. »Jeg mener det alvorligt, Europas dage er talte. Jeg er glad for, at jeg ikke selv kommer til at opleve finalen, de sidste krampetrækninger, før det er forbi. Det bliver ikke noget rart syn. Min kone og jeg forbereder vore børn til at emigrere«.

»Er du blevet vanvittig?« svarer jeg. »Det går da fint! Europæerne har aldrig haft det så godt. Vi har en velstand og en frihed, som historisk er enestående«.

»Det er rigtigt,« medgiver kulturhistorikeren. »Vore forældre og bedsteforældre og talrige generationer før dem skabte disse enestående frie, velordnede og velstående samfund. Men din og min generation har sat alt over styr. Og skaden, vi har forvoldt, er irreversibel, som samfundsforskerne siger. Vi har passeret det punkt, hvor afviklingen af Europas nationer kunne vendes. Nu kan vi blot beskrive og forsøge at forklare, hvordan og hvorfor bare én generation af europæere bar sig ad med at formøble 1.000 års kultur.«

»Det er noget hysterisk sludder, du …«

»Giv mig lov til at forklare,« afbryder min ven, »hvorfor det Europa, som du og jeg voksede op i, snart vil være forsvundet og erstattet af noget helt andet, som ingen europæere for blot en generation siden kunne forestille sig. Et Europa, som ikke længere vil være genkendeligt, et Europa, som ikke er Europa.«

»Den helt basale faktor er demografien. Europæerne gider ikke mere at reproducere sig selv. Der fødes derfor alt for få europæiske børn, og de europæiske befolkninger skrumper. Europæerne har mistet det mest fundamentale overlevelsesinstinkt. Det er et historisk enestående fænomen. En fjerdel af tyske kvinder – i de store byer en tredjedel – vil ikke have børn. Tysklands flere millioner tyrkere vil derimod være mere end fordoblet i 2020. Ifølge FN- og EU-prognoser vil Tysklands nuværende befolkning på godt 80 millioner skrumpe til kun godt 60 millioner i 2050, og heraf vil tyrkerne og andre muslimer udgøre en stadigt stigende andel, indtil de udgør flertallet før århundredskiftet. Italien vil skrumpe med 20 millioner til 37 millioner og Spanien med 10 millioner til kun 28 millioner. I de østeuropæiske lande inklusive Rusland og Ukraine ser det endnu værre ud.

Den anden væsentlige faktor er tilvandringen. Europæiske lande har i historiens løb modtaget og på kort tid integreret indvandrere fra andre europæiske lande: tyskere, svenskere, jøder og huguenotter er indvandret til Danmark og har været en gevinst for landet. Men vor tids indvandrere fra islamiske lande er af et helt anderledes omfang, og de vil ikke integreres. De tager deres religion med fra Mellemøsten, Nordafrika og Pakistan for at kunne leve isoleret i egne bosættelser, så de ikke påvirkes af værtslandenes kultur. Og deres tal vokser eksplosivt, fordi de får langt flere børn end europæerne. I Frankrig med seks millioner muslimer og i Holland er den muslimske befolkning mere end fordoblet siden 1980. Er du klar over, at mange tyske byer har en muslimsk befolkning på 30-35 pct.? Det samme gælder engelske og franske byer. I Tyskland var der i 1960 under 7.000 muslimer, i dag er der fire millioner! En lang række tyske byer vil få muslimsk flertal inden for en overskuelig periode. 160.000 højtuddannede tyskere forlader hvert år landet. I Bruxelles og mange andre europæiske byer er over halvdelen af nyfødte børn for længst muslimske. I Birmingham er der flere moskéer end kirker.

De europæiske velfærdsstaters ødelæggelse bliver det uundgåelige resultat. De virker naturligvis som en magnet på de millioner af mennesker i Mellemøsten, Nordafrika og andre steder. Man kan opnå en levefod, der siger spar to til livet i de til dels sammenbrudte stater, de kommer fra. Man har ret til bolig, gratis børnehave, lægehjælp, undervisning og uddannelse. For nylig kunne man på tv stifte bekendtskab med en palæstinensisk kvinde med syv børn, som har boet i 21 år i Danmark uden at have lært at læse og skrive – og formentlig uden nogensinde at have arbejdet.

De udgør en enorm byrde og lægger beslag på en uforholdsmæssig stor del af de sociale budgetter. Vi ved fra Nationalbankens beregninger, at kun de indvandrere er en økonomisk nettogevinst, som har en uddannelse, når de ankommer; som er i beskæftigelse fra dag ét; og som forlader landet igen, når de ikke længere arbejder. I stedet modtager Europa millioner af mennesker uden uddannelse. Mange af deres børn får heller ikke en uddannelse. Det går ud over dem, der ved hårdt arbejde har opbygget landet og finansieret overflødighedshornet af velfærdsgoder. Husker du, at der ikke længere var råd til, at de gamle i Esbjerg kunne få en festlig juleaften på plejehjemmet?

Og vi står kun ved begyndelsen. I kraft af de voldsomme forskydninger, der også fremover vil ske i befolkningssammensætningen med færre og færre europæere og flere og flere muslimske tilvandrere og efterkommere, vil de europæiske landes økonomier skrumpe. Der bliver et mindre bruttonationalprodukt pr. indbygger. Andelen af produktive og innovative mennesker vil falde, mens andelen af lav- eller minusproduktive vil stige kraftigt. Samtidig vil udgifter til sociale foranstaltninger, til politi, retsvæsen og kriminalforsorg fortsat vokse. Skatter og afgifter på de produktive må hæves for at finansiere denne de facto destruktion af de europæiske velfærdsstater.

En tredje afgørende faktor er demokratiet eller rettere den demokratiske retsstat, som europæerne med rette er stolte af. Den giver borgerne en frihed og en retssikkerhed, som ikke kendes i de retsløse lande, hvor indvandrerne og deres efterkommere kommer fra. Her er politistat med klanvælde, korruption og undertrykkelse. Demokratiet er en fin styreform, og retsstaten et uvurderligt gode, men dens institutioner er skabt af og for demokratiske og lovlydige europæiske borgere. Retsstaten kommer til kort over for de enorme og voksende udfordringer over en bred front, Europa står midt i som følge af den islamiske massetilvandring.

En fjerde faktor er det net af love, direktiver og internationale konventioner, som europæiske politikere har spundet deres stater ind i, og som nu forhindrer dem i at gribe ind over for selv helt åbenlyse kriminelle handlinger. Eller sådan siger de europæiske politikere i det mindste selv. Det kan jo også være, at de blot bruger konventionerne som en undskyldning for ikke at foretage sig noget, der batter. Tilsyneladende er det ikke engang muligt for europæiske stater at forhindre illegal indvandring. Det er ligeledes ifølge politikerne heller ikke muligt at udvise stærkt kriminelle personer, der ikke har dansk statsborgerskab. Selv terrorister og personer, der er eftersøgt for mord, bliver beskyttet af konventionerne. Personer, der går i krig mod danske soldater, må ikke røres.

Nu og da foretager politikerne kosmetiske ændringer, men bliver så omgående af eksperter og medier udsat for en trommeild af beskyldninger for at savne anstændighed, medmenneskelighed og næstekærlighed. Den tid er jo også for længst indtruffet, hvor de islamiske tilvandrere kan være afgørende for udfaldet af et valg til de europæiske landes parlamenter. For nylig iscenesatte politikerne sig selv i en patetisk march mod terror, hvor repræsentanter for muslimske terrorregimer deltog – en både kvalmende og gratis gestus. For politikerne ønsker jo ikke at gøre noget seriøst ved de trusler, som de kunne afværge, hvis de blot ville.

Medierne er et fjerde problem. Især de elektroniske såkaldte public service-tv-kanaler har udviklet sig til en slags politiske partier, der ganske vist er uden noget folkeligt mandat, men som i egen selvforståelse har ret til at sætte den politiske dagsorden og bestemme, hvad der skal, og hvad der ikke må diskuteres. Og da alle undersøgelser entydigt viser, at disse medier beherskes af venstreorienterede, skaber de en permanent forvridning af den offentlige debat om alvorlige samfundsanliggender, herunder Europas undergang.

Man siger, at folk har de politikere, de fortjener. Det er under alle omstændigheder vælgerne, der ved valg efter valg stemmer på de politikere, som ved deres letsindige politik har lagt grunden til den kommende katastrofe, og som reelt ikke ønsker at gøre noget for at afværge katastrofen.

Derfor går Europa under for øjnene af os.«

 

Litteratur: Walter Laqueur: The Last Days of Europe (2007), Heinz Buschkowsky: Die andere Gesellschaft (2014), Camre, Mogens, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard: Der var et yndigt land (2014)

 

I-Leuren Moret: Jesuit's origin in Babylon; Are Satanic ...

 

www.youtube.com/watch?v=0WxjTzT_VdM
20. aug. 2014 - Uploadet af Alfred Lambremont Webre
... I - Leuren Moret: Jesuits (“Society of Jesus”) originated in Babylon; Are Satanic, rebranded Knights Templar ...

 

Advarsel fra Gud
 
 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/218548724 

 

Advarsel fra Gud

 


Er Rowan Williams Jesuit  ???

Billeder af rowan williams

 Billedresultat for Rowan Williams billeder

 Hvor = vil det være mest Praktisk = at bygge et Demokratisk Parlament i England   ???

 Er den Engelske Kirke i Virkeligheden blevet til en Moske  ???

 Tysklands  hvide  Rose

German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ... 

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


 Er det muligt at være Jesuit og Kristen på samme tid ???

http://www.sabbat-kristne.dk/415554864

Vil det Engelske Folk = oprette deres eget Engelske Parlament = på et Demokratisk Fundament = efter deres Demokratiske Sejr = på en dato der formentlig vil blive en del af fremtidens Historie-skrivning

nemlig den

23. Juni 2016  ???

 


 


 Billedresultat for england billeder wikipedia


 Roger Scruton om krænkelseskultur og ytringsfrihed - del 1 - YouTube

Video til Deadline: Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2

 Konservative Roger Scruton om Brexit og europæisk kultur - del 2


      

Why Brexit Must Happen | Paul Joseph Watson and Stefan Molyneux ...

 

https://www.youtube.com/watch?v=uhhNmWjD98M
2. jun. 2016 - Uploadet af Stefan Molyneux
MP3: http://www.fdrpodcasts.com/#/3307/why-brexit-must-happen-paul-joseph-watson-and-stefan-molyneux ...

 


 

  Billeder af Kort over europa

 
 

 Disse

( 28 National-Stater )

 er medlemmer  af

EU

Belgien Belgien € (1957)Frankrig Frankrig € (1957)Tyskland Tyskland € (1957)Italien Italien € (1957)

Luxembourg Luxembourg € (1957) Holland Holland € (1957) Danmark Danmark (1973)Irland Irland € (1973)

Storbritannien Storbritannien (1973  Grækenland Grækenland € (1981)Portugal Portugal € (1986)Spanien Spanien € (1986)

Østrig Østrig € (1995)Finland Finland € (1995) Sverige Sverige (1995)Cypern Cypern € (2004)

Tjekkiet Tjekkiet (2004)Estland Estland € (2004)Ungarn Ungarn (2004)Letland Letland € (2004)

Litauen Litauen € (2004)Malta Malta € (2004)Polen Polen (2004)Slovakiet Slovakiet € (2004)

Slovenien Slovenien € (2004)Bulgarien Bulgarien (2007)Rumænien Rumænien (2007)Kroatien Kroatien (2013)

  


 

WE DID IT!! But This Is Just The Start - The David Icke Videocast ...

https://www.youtube.com/watch?v=cW6WsvZal2Y
for 3 dage siden - Uploadet af David Icke
WE DID IT!! But this is just the start - The David Icke Videocast/Podcast trailer All David's Books Now ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939  


 

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Præsenteret 17. juni  2016

 Velkommen til

Analyse-Spillet

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

der specielt henvender sig til tænkende unge mellem

14 år og 21 år   

http://www.tro-eller-overtro.dk/420906713

 Den Sorte Skole Reformationen - YouTube

Er danske indbyggere bimlende historieløse 

 Den sorte skole: Kvinderne får valgret - YouTube  

 http://www.vilde-teorier.dk/428397743 

 Den Sorte Skole Freden i Roskilde - YouTube

Tysklands Hvide Rose = har brudt forbandelsen

   German brave Woman Rebukes Islam's Lie in Germany ...

 http://www.sabbat-kristne.dk/183379971 

 


 Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

ER DU DANSKER AF HJERTET  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DANMARKS GRUNDLOV = MED DIT LIV ???


 Et muslimsk Bryllup

  TIDLIGE ÆGTESKABER  = HVAD ER FORMÅLET ???

 
Da jeg for nylig nævnte til en mor, at EUs Lissabon-traktat lægger op til at legitimere pædofili, afviste hun det som en umulig, ja latterlig tanke, da pædofili jo er en grov forbrydelse!
 
Men muhammedanerne kan kamouflere det som ægteskab! Akkurat ligesom man blandt muhammedanere kamouflerer prostitution med superkorte ægteskaber på - tja, måske bare en time.

En video fra Gaza viser, hvordan firehundrede og halvtreds småpiger på omkring 10-12 år blev gift ved et massebryllup med voksne mænd i Jabalia-flygtningelejren. Det er frastødende at se på! Det er sygt!
 
Stakkels uvidende pigebørn!
 

Brylluppet var arrangeret af Hamas torsdag nat 30. juli med en ceremoni med henved 1000 tilskuere i den nordlige del af Gazastriben..
Topfolk fra Hamas var til stede for at lykønske de 450 brudgomme. ”Vi fortæller verden og Amerika, at I ikke kan nægte os glæde og lykke”, sagde Mahmud Zahar.

Hver brudgom modtog 500 dollars fra Hamas, som sagde, at dets arbejdere også havde bidraget med 5% af deres månedlige løn som tillæg til bryllupsgaven.Vi viser dette bryllup som en gave til vort folk, som stod fast under belejring og krig”, sagde Hamasledeen Ibraghim Salaf i sin tale….

 

 

 Fundet på internettet  31. juli 2009


Et Bryllup i en Evangelisk Luthersk Kirke i Danmark før 1968.

Et forelsket par forlover sig.De viser omverdenen = at de nu er et par. De forlover sig i et år = for at se = om de kan stole på hinanden. Hvis forlovelsen holder i et år = så skifter de forlovelsesringen ud med en vielsesring. Så går de i Kirken = og får præstens velsignelse = og skifter ved denne lejlighed = forlovelsesringen ud med en vielsesring.  

Hvilken forskel er der på en forlovelsesring og en vielsesring ???

http://www.advarselspartiet.dk/428627643

En Kristen Evangelisk Luthersk Dansk forlovelse varer

normalt i 1. år 

 og så udskiftes forlovelsesringen med en vielsesring og så

  Ringer Kirkeklokkerne

Præstedokumentar - YouTube

 Video til Præstedokumentar

7

 www.fortidensJelling.dk

  Bemærk også = at jeg ikke ved = hvordan et Bryllup forgår i EUs de andre 27 Nationalstater. De har sikkert deres egne nationale bryllups-skikke = og ikke sådan = som det var skik = i mit fædreland Danmark før 1968 i den

Evangeliske-Lutherske Folkekirke

 


 

Brudevalsen DVD - www.forlaget180.dk - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AhzFtHFuqGw
29. sep. 2008 - Uploadet af F180publishing
Lær at danse brudevals med Bill Holmberg. Bill Holmberg er danser og koreograf og specialist i at ...

 

Brudevals - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=1LrAIRz8zWo
11. sep. 2010 - Uploadet af Bryllupskanalen
En Brudevals skal være perfekt, da I kun skal danse den i ca. 1 min. Jens Werner giver inspiration til ...

 


2016 06 07 Så' det sagt: Offerrolle søges! - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=o4-ZL4_y1YM
7. jun. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Se Lars Hedegaards nye program på NewSpeek og følg ham for fremtiden på www.newspeeknetworks ...
 

2016 06 15 Politikere uden ægte visioner - YouTube


 

Dansk Folkedans. DUBA bailando "Bitte mand i knibe". - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=5vnUzQ8Scok
24. okt. 2009 - Uploadet af dubafolke
Dansk folkedans: Actuación del DUBA (Dansk ungdomsforening i Buenos Aires) o "Centro de juventud ...

 Billeder af dansk folkedans

 


 Hvad er Kristendom  ???  Her er lidt af svaret.

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER  

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 Læs mere 

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.

 


 

Hvorfor Massiv Censur

Hvad er det muslimer = absolut ikke må vide  ???

 http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

 

Kamal Azmy The Islamic Dilemma 03 Backgrounds of the ...

www.youtube.com/watch?v=SW9EKG51Rco
20. sep. 2014 - Uploadet af Political Islam
Bill Warner interviewed by Kamal Azmy on The Islamic Dilemma TV ... Kamal Azmy The Islamic Dilemma 06 ...
 

 

Hvad er det de ( indfødte Danskere ) absolut ikke må vide  

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

 

 -------------

Why is Charlie Hebdo Assassination 100% Islam - YouTube

Hvor findes dine børns fremtidige arbejdspladser = når muslimerne er kommet i flertal i dit/mit/vores Fædreland

Nationalstaten  Danmark  ???

 With Open Gates: The forced collective suicide of European ...

 

   http://www.amren.com/features/2015/06/refugee-invasion-is-european-suicide/

 Opfordringen den er = Vågn op eller dø

Billeder af bådflygtninge

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

 

 
Af Morten Uhrskov Jensen
08.04.16, 00:08
Og bagved dem står utalte millioner, som ønsker at komme til Europa, der vil gå under, hvis de ikke stoppes. Læs mere 159

 www.123hjemmeside.dk

 Muslim Demographics - YouTube

 Video til Muslim Demographics

 Redigeret 30 marts 2009

Islam by country - Wikipedia, the free encyclopedia

 


 

Der findes mødre = der ikke vil udskifte = Danmarks Grundlov = med

Koranens sharia-lovgivning.

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

Hvad kan disse mødre gøre  ??? De kan begynde med at melde sig ind i

Trykkefrihedsselskabet. Det kan du også overveje at gøre.

 

Billeder af katrine winkel holm 

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Katrine Winkel Holm

 Tillykke med 10 års jubilæet

Pressen var på plads, da Lars Vilks modtog Sapphoprisen. FOTO: Steen Raaschou

 www.Trykkefrihed.dk

Hør Jubilæumstalerne på Video

 Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube  

http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 Læs mere  

Hvem er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

Hvorfor udspringer der

Massiv Censur

fra Danmarks Folketing og i danske medier

http://www.sagenskerne.dk/16050857 

lige som det sker andre steder på jordkloden ???

http://www.sabbat-kristne.dk/409494939 

der også er udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

 

Af Katrine Winkel Holm
14.05.16, 10:35
Man kan være nok så begavet og hylde nok så fine principper. Men ejer man ikke moralsk mod, kan man aldrig for alvor forsvare ytringsfriheden. Det viser historien om filosoffen Roger Scruton og skolelederen Ray Honeyford. Læs mere 35
 

 


 http://www.advarselspartiet.dk/429121998

  http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE